Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.64 geeft een

Tabel 3.64 geeft een overzicht van de stoff en die daarbij werden aangetroff en. Tabel 3.64 ; Overzicht van aangetroff en stoff en 192 Categorie Aangetroff en stoff en Testosterone decanoaat Chloortestosteron acetaat Oestro-, andro- en gestagenen Nortestosteron decanoaat Medroxyprogesteron acetaat Beta agonisten Glenbuterol (3x) Corticosteroiden Dexamethasone-isonicotinoaat (2x) Dexamethasone (11x) Prednisolone (5x) Dexamethasonefenylpropionaat (3x) Flumethasone Triamcinoloneacetonide

4.2.4.2. Verdachte monsternames in slachthuizen In de slachthuizen werden er 246 dieren bemonsterd. Van 1 dier kunnen er verschillende matrices genomen worden voor verder onderzoek. Tabel 3.65 : Aantallen verdachte monsters genomen in de slachthuizen Opgespoorde stoff en Matrix Runderen Kalveren Oestro-, androen gestagenen Beta agonisten Stanozolol Corticosteroiden Faeces 11 1 Urine 84 4 Vet 39 7 Lever 3 Vlees 1 Spuitplaats 1 Urine 2 - Lever 30 2 Oog 9 Faeces 2 2 Urine 64 1 Vet 9 Lever 2 Vlees 1 Faeces 1- Urine 6 1 Lever 49 4 Spuitplaats 3 Vet 2 Vlees 2 Alle monsters waren conform. Bij geen enkel in het slachthuis bemonsterd dier kon dus de aanwezigheid van hormonale stoff en worden aangetoond. 193

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv