Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

5 Controles op

5 Controles op intracommunautaire zendingen en invoer uit derde landen 5.1. Intracommunautair handelsverkeer 5.1.1. Overgang van ANIMO naar TRACES ANIMO werd gebruikt door de veterinaire diensten in de verschillende lidstaten voor het uitwisselen van informatie over intracommunautaire handel, invoer en transit van levende dieren, sperma en embryo’s evenals handel in dierlijk afval en bepaalde dierlijke producten. Doel hiervan is de traceerbaarheid te kunnen controleren en garanderen. Sinds 1 april 2004 is ANIMO vervangen door TRACES. TRACES heeft een aantal nieuwe functionaliteiten in vergelijking met ANIMO zoals het mogelijk maken van elektronische certifi cering. Een groot voordeel van TRACES is dat het mogelijk is het systeem te consulteren in alle offi ciële talen van de Europese Unie zowel door de PCE’s als door de grensinspectieposten (GIP’s) en de centrale diensten van het FAVV. In totaal zijn er in 2004 29.761 zendingen vertrokken uit België die gemeld werden via ANIMO of TRACES. 5.1.2. Levende dieren In totaal werden er 18.770 certifi caten uitgeschreven in de PCE’s voor zendingen van levende dieren naar andere lidstaten. Hieraan gaat een fysieke controle vooraf. In 2004 zijn er 30.850 zendingen levende dieren binnengekomen in België. In tabel 3.67 worden de uitgaande en inkomende zendingen opgesplitst per diersoort. Met andere dieren wordt bedoeld reptielen, zoogdieren zoals primaten en tamme konijnen en vogels zoals roofvogels, papegaaien en duiven. 198 controleactiviteiten

In tabel 3.67 worden de uitgaande en inkomende zendingen opgesplitst per diersoort. Tabel 3.67 : Aard en aantal van de zendingen van levende dieren Diersoort Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen Runderen 8.1204.552 Varkens 3.193 6.800 Paardachtigen 2.588 1.622 Schapen / geiten 284 757 Pluimvee 3.217 16.867 Andere 1.368 252 Totaal 18.770 30.850 5.2. Grensinspectieposten 5.2.1. Dierenvoeders In 2004 werden alleen in de havens van Antwerpen (1.351 zendingen), Zeebrugge (8 zendingen) en Gent (355 zendingen) en op de luchthaven van Zaventem (26 zendingen) uit derde landen afkomstige en voor het voederen van dieren bestemde stoff en aangeboden. Geen enkele zending werd geweigerd. Tabel 3.68 geeft de samenstelling van de in Antwerpen aangeboden zendingen. De voedermiddelen zijn voornamelijk granen, eiwitrijke stoff en en zaden die bestemd zijn voor de aanmaak van voeder voor volièrevogels (sorghum, kanariezaad, zonnebloemzaad, …) en slachtafval voor honden- en kattenvoer. 199

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv