Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Snijbloemen De

Snijbloemen De tabakswitte vlieg Bemisia tabaci werd in 10 zendingen aangetroff en. Trips en de tabakswitte vlieg werden vooral in snijbloemen vastgesteld. De overige 32 onderscheppingen hadden betrekking op het niet voldoen aan de bijzondere fytosanitaire eisen die voor bepaalde producten gelden (9), het ontbreken van een fytosanitair certifi caat (18) en het onvolledig ingevuld zijn van het fytosanitair certifi caat (5). Van alle onderschepte zendingen werden 29 zendingen vernietigd (vooral waterplanten, snijbloemen en houten verpakkingsmateriaal), 14 zendingen vrijgegeven na het afl everen van de noodzakelijke documenten en 16 vrijgegeven na het uitvoeren van een gepaste behandeling (vooral verpakkingshout en bonsai). In tabel 3.69 worden de onderscheppingen per productgroep en per land van oorsprong weergegeven. Tabel 3.69: Aantal onderscheppingen bij fytosanitaire controles Houten verpakkingsmateriaal Bonsai Fruit en groenten Waterplanten Overige gereguleerde planten Product Oorsprong Aantal onderscheppingen 202 Thailand 13 Israël 11 China 20 VS 4 Indonesië 3 Japan 7 Korea 1 Kameroen 3 Pakistan 3 Zuid-Afrika 4 Andere 6 Thailand 9 Singapore 4 Maleisië 1 Israël 1 Singapore 1 24 24 11 16 13 3

5.2.2.2. Kwaliteitscontroles In 2004 werden 6.110 zendingen groenten en fruit of 646.807 ton uit derde landen aangeboden die bij de invoer aan een controle onderworpen werden. Voor 180 zendingen, goed voor 5.979.772 kg, werd een melding van nietconformiteit opgemaakt voor gebreken die op het ogenblik van het vertrek in het land van oorsprong hadden kunnen worden vastgesteld. Het aantal niet-conforme zendingen was min of meer evenredig verdeeld over groenten en fruit, zowel wat betreft het gewicht als het aantal zendingen. In de tabel wordt de verdeling over de verschillende productklassen weergegeven. Tabel 3.70 : Aantal niet-conformiteiten bij de kwaliteitscontroles over de verschillende productklassen Niet-conformiteiten Productklasse Aantal Totaal Gewicht (kg) Citrusvruchten 15 Bessen en kleinfruit 10 Pitvruchten 17 Steenfruit 27 Andere 25 Vruchtgroenten 3 Bolgroenten 77 Andere 6 94 (52 %) 86 (48 %) De meeste zendingen werden niet-conform bevonden wegens bederf (90) of onjuiste etikettering (67). Na heretikettering werden 65 zendingen in tweede instantie toch goedgekeurd. Slechts 13 zendingen werden defi nitief afgekeurd en vernietigd. 203 3.295.171 (55 %) 2.684.601 (45 %)

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv