Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

5.2.3. Dierlijke sector

5.2.3. Dierlijke sector 5.2.3.1. Dierlijke producten voor humane consumptie Er is een algemeen stijgende tendens in het aantal zendingen voor humane consumptie, dat in 2004 via de grensinspectieposten werd ingevoerd. Daarentegen daalde het aantal geweigerde zendingen gevoelig. Voor de invoer van roodvlees en producten daarvan blijkt de haven van Zeebrugge (2.890 zendingen) een koploper. De haven van Antwerpen ontving dan weer het grootste aantal zendingen visserijproducten (9.267 zendingen) en tweekleppige weekdieren (207 zendingen). De luchthavens van Zaventem (2.532 zendingen visserijproducten en 4 zendingen tweekleppige weekdieren) en Oostende (2.303 zendingen visserijproducten) zijn ook belangrijke invoerpunten. Gevogeltevlees werd vooral binnengebracht via Antwerpen (364 zendingen) en Bierset (274 zendingen), wild kwam vooral via Zeebrugge (649 zendingen) binnen. Zuivel werd vooral ingevoerd via Zeebrugge (455 zendingen), honing vond zijn toegang vooral via Antwerpen (240 zendingen). De keuze voor maritiem of luchtvervoer wordt ingegeven door de “versheid” van een product: diepgevroren producten kunnen langere reistijden, dus maritiem transport ondergaan, verse gekoelde vis (0° C) kan daarentegen geen weken onderweg zijn, maar moet snel bij de groothandelaar aankomen. Hier wordt dus voor luchtvracht gekozen. 204

Tabel 3.71 : Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie Aard van de zendingen Aantal zendingen Gewicht (kg) 5.2.3.2. Dierlijke producten voor niet-humane consumptie Sinds 15 juni 2004 dienen zendingen dierlijke bijproducten en verwerkte producten niet bestemd voor menselijke consumptie, vergezeld te gaan van een door de Europese Unie opgelegd gezondheidscertifi caat of, indien de Europese Unie geen gezondheidscertifi caat oplegt, een handelsdocument. 205 Aantal zendingen geweigerd Roodvlees en producten ervan 4.317 60.957.470 7 Gevogeltevlees 744 3.116.158 10 Eieren en eiproducten 106 1.932.222 2 Tweekleppige weekdieren 248 5.771.561 1 Visserijproducten 16.341 155.323.457 110 Wild 997 7.766.176 9 Verwerkte dierlijke eiwitten 3 60.000 0 Gelatine 19 480.087 0 Melkproducten 965 65.772.005 11 Darmen 388 5.140.594 1 Kikkerbillen en slakken 165 2.343.925 2 Honing en bijenteeltproducten 259 4.821.542 1 Producten voor de farmaceutische industrie 0 0 0 Beenderen en producten uit beenderen 130 12.619.124 0 Totaal 24.682 326.104.321 154

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv