Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Een seropositief dier

Een seropositief dier scheidt geen virus uit en kan dus geen andere dieren besmetten, het is resistent tegen de ziekte. Op basis van deze resultaten werd eind 2004 een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend tot opheffi ng van het observatiegebied. Figuur 4.1 : Risicogebieden voor klassieke varkenspest bij everzwijnen Observatiegebied Besmet gebied 222

2.5. Newcastle disease In de eerste helft van 2004 zijn er vijf haarden van paramyxovirus bij duiven vastgesteld. Het paramyxovirus is een milde vorm van Newcastle disease. De eerste haard werd in januari vastgesteld in de provincie Henegouwen, de overige vier haarden tussen half maart en begin mei in de provincie Oost-Vlaanderen. Op het terrein werden de nodige maatregelen genomen door de PCE’s en de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Het FAVV heeft naar aanleiding van deze gevallen de duivensector nogmaals gewezen op de vaccinatieverplichting die bij duiven bestaat voor ND. 2.6. Maïswortelboorder Ons land is in 2003 voor het eerst geconfronteerd met de maïswortelboorder. Rond de luchthaven van Zaventem werden toen 69 kevers op 17 percelen gevonden. Naar aanleiding hiervan werden drie focuszones en één veiligheidszone afgebakend. Om de aanwezigheid van de maïswortelboorder op te sporen en de verspreiding ervan te voorkomen werd in 2004 een prospectiecampagne ingesteld. Begin juli werden in België zo’n 680 vallen met lokstoff en geplaatst, waarvan 320 in de omgeving van de nationale luchthaven van Zaventem waar de maïswortelboorder in 2003 voor het eerst opgespoord werd. Ook dit jaar werden insecten van deze schadelijke soort aangetroff en. In totaal werden zeven insecten op vijf verschillende percelen geteld, opnieuw in de omgeving van de luchthaven van Zaventem. Dit aantal is beduidend lager dan de 69 kevers vastgesteld in 2003. Als gevolg van de vondsten zijn twee nieuwe focuszones met een straal van 1 km rond de geïnfecteerde percelen afgebakend : zone 1 op het grondgebied van de gemeenten Kampenhout, Kortenberg en Steenokkerzeel en zone 2 223

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv