Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

2.4. Bestuur Controle

2.4. Bestuur Controle Het Bestuur Controle is het uitvoerend bestuur binnen het FAVV. De belangrijkste opdrachten van het Bestuur Controle zijn : ● kennis hebben van alle operatoren en hun activiteiten (erkenning, vergunning), ● een geïntegreerde controle uitvoeren op de productieprocessen van de operatoren in alle stadia van de voedselketen en op hun systeem van autocontrole (wanneer ze over zo een systeem moeten beschikken), ● een geïntegreerde controle uitvoeren op de wettelijkheid, de veiligheid en de traceerbaarheid van het voedsel en de grondstoff en in alle stadia van de voedselketen, ● het afl everen van door nationale en internationale wetgeving vereiste certifi caten, ● het rapporteren van de controleresultaten, ● het uitvoeren of het doen uitvoeren van preventieve of corrigerende maatregelen die voortvloeien uit de controles. 32

Figuur 1.4 : Organogram van het Bestuur Controle bestuur controle centrale diensten inspectie diensten Centraal zijn er 5 diensten : Drie diensten die gecreëerd zijn op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun systeem van autocontrole. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van operatoren. Deze 3 diensten zijn : ● Dienst Primaire productie (plantaardige en dierlijke sector) ● Dienst Transformatie ● Dienst Distributie dienst primaire productie dienst transformatie dienst distributie dienst invoer en uitvoer, RASFF, CONSUM dienst erkenningen NICE 11 provinciale controle-eenheden NOE 33

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv