Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

De bedoeling van die

De bedoeling van die checklists is de controleurs zo multifunctioneel mogelijk te maken door de controles in de verschillende takken van de voedselketen te standaardiseren en de basisprincipes voor die harmonisatie neer te schrijven. Bovendien zal de opvolging die aan een ongunstig controleresultaat gegeven wordt hierdoor geharmoniseerd worden door middel van meetbare criteria die in de checklist opgenomen worden. ● het Bestuur Controle heeft meegewerkt aan het dispatchingproject van het Bestuur Laboratoria. Bedoeling van dit project was om de levering van monsters aan de laboratoria te organiseren en verder op te volgen. Dit project zorgt er voor dat de controleurs en inspecteurs geen tijd verspillen aan het wegbrengen van monsters naar de verschillende laboratoria. Het zorgt er bovendien voor dat de gegevens van de monsters en de resultaten van de analyses in een centrale databank beheerd worden. 2.5. Bestuur Laboratoria In het kader van zijn bewakingsopdracht maakt het Agentschap veelvuldig gebruik van de diensten van laboratoria ter ondersteuning van zijn controles en zijn acties. Het FAVV beschikt over 5 eigen laboratoria en werkt samen met een zeventigtal onafhankelijke externe laboratoria. Kwalitatief goede analyses en snelle resultaten zijn daarbij de eerste vereisten voor een erkenning door het FAVV. Een andere voorwaarde om erkend te worden is dat het lab moet beschikken over een accreditatiecertifi caat dat is afgegeven door een Belgische accreditatie-instelling of door een instelling waarmee het Belgische accreditatiesysteem een akkoord tot wederzijdse erkenning heeft afgesloten. De staff van het Bestuur Laboratoria is gevestigd op de centrale diensten in Brussel. De staff coördineert de samenwerking met de externe laboratoria, met inbegrip van de erkenning van laboratoria, de erkenning van analysemethoden en apparatuur en de facturatie van analyses. 36

De staff coördineert tevens de werking van de 5 eigen laboratoria van het FAVV die gevestigd zijn in Melle, Gentbrugge, Gembloux, Luik en Tervuren. In 2004 richtte het agentschap twee dispatchingcentra op in de laboratoria te Melle en Gembloux. Alle door de inspecteurs en controleurs genomen monsters worden daar samengebracht met het oog op een optimalisering van het transport van de monsters naar de laboratoria waar zij geanalyseerd worden. De 5 laboratoria van het Agentschap zijn geaccrediteerd en hebben elk hun eigen specialiteit en eigen werkgebied. Dat werkgebied werd in 2004 fors uitgebreid in uitvoering van een rationaliseringsplan. Figuur 1.5 : Organogram van het Bestuur Laboratoria bestuur laboratoria centrale diensten labo Melle labo Gentbrugge labo Gembloux labo Luik labo Tervuren 37

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv