Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

3.3. Vorming Het FAVV

3.3. Vorming Het FAVV maakte de verbetering van de kwaliteit van het personeel tot een van zijn strategische doelstellingen. Opleiding is één van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken. Het Centrum voor Opleiding en Ontwikkeling geeft het FAVV-personeel de kans zich verder te bekwamen om de uitdagingen binnen hun opdrachten te kunnen aangaan. Verder ondersteunt het COO het FAVV-personeel bij de voorbereiding op competentiemetingen en loopbaanexamens. Naast de gebruikelijke opleidingen werd er in 2004 vooral geïnvesteerd in het opleidingstraject “ontwikkelcirkels” en in een opleidingstraject in het kader van de autocontrole. Voor beide trajecten werd gebruik gemaakt van het “train the trainer”-concept. Binnen het opleidingstraject autocontrole ging de nodige aandacht naar goede hygiënepraktijken (GMP-GHP), HACCP, autocontrole en audit, traceerbaarheid, meldingsplicht, technologie en kwaliteitssystemen. 40

4 organisatie Het budget van het voedselagentschap Na een inloopperiode eind 2003 heeft het voedselagentschap bij de aanvang van het begrotingsjaar 2004 zijn nieuw boekhoudpakket in gebruik genomen. Dit zal toelaten het budget op een analytische manier te beheren en aldus de kosten en de opbrengsten beter toe te wijzen aan bepaalde diensten of sectoren. Op 23 maart 2004 werd een nieuwe regeling ter fi nanciering van de globale kostprijs van de BSE-testen goedgekeurd door de Ministerraad. De gemiddelde kostprijs van de laboratoriumtesten werd vastgelegd op € 32,08 (excl. BTW). Deze kosten zullen in de toekomst worden gefi nancierd door het FAVV dat hiertoe de nodige inkomsten voorziet via enerzijds een retributie van € 10,70 per getest dier (in voege sedert 1 december 2004) en anderzijds door heffi ngen ten laste van alle schakels in de voedselketen. Vanaf 1 juli 2004 echter werden de BSE-testen reeds geprefi nancierd door het FAVV wat mee het negatieve resultaat van de begroting 2004 verklaart. De Ministerraad keurde anderzijds op 3 december 2004 twee ontwerpen van KB inzake retributies en heffi ngen goed die de fi nanciering van het voedselagentschap in de toekomst moeten regelen (zie Deel 1, Hoofdstuk 1). Van zodra de Europese Commissie haar goedkeuring hecht aan deze ontwerpen van KB, kunnen deze geïmplementeerd worden. 41

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Bericht van 06/04/2004 - Favv