Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

4 Communicatie 600 500

4 Communicatie 600 500 400 300 200 100 0 4.1. Meldpunt voor de consument De opdracht van het meldpunt is het beantwoorden van consumentenvragen en het aannemen (en opvolgen) van klachten. 4.1.1. Vragen Het meldpunt noteerde 4.584 vragen. Dit is wat minder dan in 2003, (5.235 vragen), al moet gezegd dat er toen bijna 2.000 vragen gesteld werden naar aanleiding van de vogelpestcrisis. Buiten de aanvragen voor FAVV-brochures (970) betrof het vooral vragen in verband met de hygiëne van lokalen of personen (964 vragen) Figuur 2.2 : Maandelijks aantal vragen bij het meldpunt in 2004 januari februari 62 maart april mei juni juli augustus september oktober november december horizontale activiteiten

160 140 120 100 80 60 40 20 0 4.1.2. Klachten Er werden 1.159 klachten genoteerd. Dit aantal ligt een fl ink stuk hoger dan in 2003, toen er 750 klachten werden ingediend. Ook hier was de hygiëne van lokalen en personen een topper (491 klachten). Dit is begrijpelijk omdat dat dit een materie is waarmee de consument rechtstreeks geconfronteerd wordt tijdens het winkelen of buitenshuis eten. Verder waren er vooral klachten in verband met fabricage en bewaarmethoden (142), contaminanten (97) en voedselvergiftiging (80). Figuur 2.3 : Maandelijks aantal klachten bij het meldpunt in 2004 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 63

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv