Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Begin 2005 zullen de

Begin 2005 zullen de beleidsmakers bij het voedselagentschap en de FOD VVVL hun antwoorden naar de deelnemers uitwerken, en zal men motiveren welke aanbevelingen al dan niet in aanmerking zullen worden genomen. 4.3.2 “ Veilig gemaakt, lekker gesmaakt ” Deze actie verloopt in samenwerking met het OIVO en de KBS, en wordt uitgevoerd in samenwerking met alle instanties die betrokken zijn bij de voedselketen (van landbouw tot verbruik). In 2004 toerde de op scholen gerichte interactieve educatieve tentoonstelling rond veilig voedsel opnieuw rond. Behalve de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen deed de tentoonstelling in oktober ook het Voedingssalon te Brussel aan, waar de verschillende vertegenwoordigers van het project deelnamen aan een debat. Verder leverde het project in de loop van de tweede helft van 2004 een herwerkte versie op van de brochure “Het etiket: geen geheimtaal”. 4.3.3. “ Krachtvoer voor dialoog ” Het FAVV verleent sinds het voorjaar van 2004 ook zijn medewerking aan een derde KBS-project, op initiatief van Test-Aankoop. Test-Aankoop ziet voor dit project vijf doelstellingen : 1. de consumenten het recht op een kwaliteitsvolle, gezonde en smakelijke voeding waarborgen, 2. de echte bezorgdheid van de consumenten inzake voedselveiligheid beter onderscheiden en, op basis daarvan, een volwaardige dialoog tussen de verschillende actoren van de voedselketen tot stand brengen, 3. voedselveiligheid geleidelijk aan en duurzaam verbeteren op basis van de langdurige ervaring die Test-Aankoop op dat vlak heeft verworven, 4. toezien op de termijn op het naleven van de engagementen die de 66

verschillende actoren namen om aan de consumenten een optimale voedselveiligheid te verzekeren, 5. rechtstreeks met de consumenten communiceren over de praktische resultaten van deze demarches. 4.4. Nieuwsbrief en Foodnotes Het FAVV hecht veel belang aan een open communicatie naar consumenten. De nieuwsbrief moet de consument laten zien waarmee het voedselagentschap dagdagelijks bezig is. Van de nieuwsbrief verschenen 5 nummers in 2004. Het aantal abonnementen steeg tijdens 2004 van 742 tot 1.841 postabonnementen en van 2.168 tot 4.287 abonnementen op de elektronische versie. Vanaf 2004 onderging het vroegere personeelsblad “Ad Valvas” een volledige restyling . Sindsdien gaat het door het leven onder de naam “Foodnotes”. Het doel van Foodnotes is: ● objectieve informatie bezorgen over het agentschap; ● de onderlinge band tussen personeelsleden verstevigen; ● bijdragen tot een betere werksfeer voor het personeel; ● de onderlinge dialoog bevorderen. Het eerste nummer verscheen in april, waarna in 2004 nog drie nummers volgden. 4.5. Contacten met de pers en persberichten Tijdens het jaar 2004 bracht het voedselagentschap 89 persberichten uit. Persberichten in verband met terugroepingen van producten vinden meer en meer hun weg naar de website van het Voedselagentschap, terwijl het versturen van het persbericht door de bedrijfswereld zelf gebeurt. Dit heeft te maken met de toegenomen eigen verantwoordelijkheidszin van de producenten en de meldingsplicht waaraan zij onderworpen zijn. 67

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv