Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

6.1 Evaluatie van het

6.1 Evaluatie van het risico voor overdracht van het aviaire infl uenzavirus op mensen Aviaire infl uenza is een virale aandoening met een tropisme voor het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel of het zenuwstelsel dat pluimvee en vogels in het wild of in gevangenschap treft. De zwaarste vorm manifesteert zich als een acute en veralgemeende ziekte die zeer hoge mortaliteit (soms tot 100 %) veroorzaakt. De enveloppe van het virus is bezet met twee verschillende types van glycoproteïnen : hemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA). De pathogenie en de overdraagbaarheid van de verschillende AI-virussen lopen sterk uiteen. Sommige stammen van AI-virussen kunnen rechtstreeks van vogels op mensen overgaan. Dat gebeurt maar zelden. De overdraagbaarheid van AI-virussen op mensen hangt af van het tegelijk aanwezig zijn van een aantal factoren : ● gunstige epidemiologische omstandigheden, ● langdurige blootstelling aan het AI-virus, ● een hoge virusbelasting van het pluimvee, ● de aanwezigheid van bepaalde pathogene subtypes van AI-virussen (H5, H7, H9). Onlangs bleek H5 in Zuid-Oost-Azië het meest pathogene subtype te zijn. De overdracht van het AI-virus van mens op mens, zonder herschikking, kon totnogtoe slechts één keer worden aangetoond, namelijk in Hongkong in 1997 (HPAI, subtype H5N1). Een dergelijke overdracht moet eveneens als zeldzaam worden beschouwd. De mens heeft weinig of geen celreceptoren voor AI-virussen en is er daarom weinig gevoelig voor. Door het mechanisme van genetische herschikking tussen het aviaire en het menselijke virus kunnen echter nieuwe virussen ontstaan die direct pathogeen kunnen zijn voor de mens. 72

6.2. Actielimieten voor residuen van bepaalde additieven en diergeneesmiddelen in levensmiddelen Het wetenschappelijk comité van het FAVV gaf in 2004 een advies in verband met actielimieten voor de aanwezigheid van residuen van bepaalde additieven en bepaalde diergeneesmiddelen in levensmiddelen wanneer er geen maximumwaarde voor residuen (MRL) is. Een waarde van 10 µg/kg werd aangegeven als referentiepunt voor het ondernemen van een actie als er geen MRL is. Voor de stoff en in kwestie leidt deze drempelwaarde in levensmiddelen van dierlijke oorsprong niet tot een overschrijding van de aanvaardbare dagelijkse inname. Dit advies volgde op de vraag van het voedselagentschap omtrent de actielimieten waarboven maatregelen moeten worden getroff en ter vrijwaring van de veiligheid van de voedselketen. Het ging daarbij meer bepaald om de aanwezigheid van : ● antibiotische additieven : monensin, salinomycine ● coccidiostatische additieven : diclazuril, lasalocide, maduramycine, monensin, narasin, nicarbazine, robenidine, salinomycine, en ● geneesmiddelen : alle stoff en van de groep van de sulfonamiden. Voor deze reeks toevoegingsmiddelen en geneesmiddelen bestaan geen maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en het hanteren van een nulrisiconorm is onbeheersbaar. Wanneer de stoff en in kwestie in die omstandigheden dan toch door het voedselagentschap werden gevonden leidde dit vaak, zelfs bij uiterst lage concentraties, tot vergaande maatregelen die weinig of geen impact hebben op de volksgezondheid. Op basis van dit onafhankelijk wetenschappelijk advies zal het voedselagentschap in een aantal specifi eke situaties zijn toekomstige acties kunnen aanpassen zonder enige toegeving te doen op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid. 73

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv