Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.2 : I & R -

Tabel 3.2 : I & R - controles Totaal aantal Aantal uitgevoerde controles Beslagen Runderen Beslagen Runderen 44.555 2.781.676 3.398 Bij deze I & R-controles op de rundveebedrijven werden ten gevolge van onregelmatigheden 380 processen-verbaal opgesteld. Soms werden op één beslag meerdere inbreuken vastgesteld. 1.2.1.2. Varkens In 2004 waren in België 10.614 varkensbeslagen geregistreerd met in totaal 664.316 zeugenplaatsen en 4.998.124 vleesvarkensplaatsen. Hierop werden 1.598 I & R-controles verricht. Hierbij werden bij inbreuken op de identifi catie en registratie 34 processen-verbaal opgesteld. Naast deze I & R-controles voerde het agentschap eveneens controleopdrachten uit in het kader van erkenningen, dierengezondheid, dierenwelzijn, import en export, varkenstransport, residuen en contaminanten. De verantwoordelijke varkenshouder dient met een dierenarts een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. De ‘bedrijfsdierenarts’ wordt hierdoor mede verantwoordelijk voor de epidemiologische bewaking op dit beslag. Hij bezoekt hiervoor op vraag van de verantwoordelijke 3 maal per jaar het varkensbeslag. Hiervan wordt een bezoekrapport opgemaakt dat nadien geregistreerd wordt in Sanitel. 86 Administratieve controles Fysische controles 297.180 206.744

1.2.1.3. Schapen, geiten en hertachtigen In totaal werden 2.159 beslagen van kleine herkauwers bezocht voor controle. Hierbij werden 1.905 I & R-controles uitgevoerd. Er werden 65 processenverbaal opgesteld. De voornaamste andere redenen voor controle waren : afl everen van erkenningen (326), dierengezondheid (533), import (49), export (82), transport (457), dierenwelzijn (918) en onderzoek op residuen en contaminanten (19). 1.2.2. Epidemiologische bewaking dierenziektes 1.2.2.1. Herkauwers 1.2.2.1.1. BSE bij rundvee Er werden snelle BSE-diagnosetests uitgevoerd op alle gezonde runderen van meer dan 30 maand oud die met het oog op consumptie door de mens worden geslacht en op risicorunderen van meer dan 24 maand oud die zijn gestorven of als noodmaatregel werden geslacht. Bij een positief resultaat van de snelle test werden ter bevestiging tests uitgevoerd in het CODA dat door het agentschap werd aangeduid als nationaal referentielaboratorium voor de bestrijding van OSE. Er werd ook een permanente bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek vóór het slachten in slachthuizen. Voor alle verdachte gevallen werd de aangifteplicht in acht genomen. De hersenen van verdachte dieren werden door het CODA onderzocht met het oog op een diagnosestelling. De evolutie van het aantal BSE-gevallen geeft de jongste jaren een duidelijke daling te zien : in 2001, 2002 en 2003 werden respectievelijk nog 46, 38 en 15 BSE-gevallen opgetekend ten opzichte van 11 in 2004. Bij vaststelling van een BSE-geval worden steeds de gepaste maatregelen genomen. 87

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv