Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Tabel 3.3 : Resultaten

Tabel 3.3 : Resultaten van de opsporing van BSE bij runderen in 2004 Doelgroep 1.2.2.1.2. OSE bij schapen en geiten Bij 1.500 dode schapen en 200 dode geiten van meer dan 18 maand oud werden willekeurig monsters genomen in het destructiebedrijf. Daarop werd de snelle OSE-diagnosetest uitgevoerd. De steekproefsgewijze OSE-opsporing in het slachthuis bij met het oog op menselijke consumptie geslachte schapen en geiten werd begin 2004 stopgezet omdat de Belgische populatie van dergelijke dieren niet langer de drempel haalde die in dat verband door de Europese Commissie was vastgelegd. Niettemin werden nog enkele schapen aan de test onderworpen tijdens de periode waarin de nieuwe regeling werd ingevoerd. Ook op levende schapen en geiten werd een permanente bewaking in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek vóór het slachten in slachthuizen uitgevoerd. 88 Aantal monsters Onderzocht Positief Vilbeluik 35.322 2 Slachthuis (normale slachtrunderen) 356.813 6 Noodslachtingen 1.307 0 Klinische verdenking bij gezondheidsonderzoek voor de slachting (slachthuizen) Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing BSE-haard 85 0 169 3 172 0 Totaal 393.868 11

Bij vaststelling van een OSE-geval worden steeds de gepaste maatregelen genomen. Tabel 3.4 : Resultaten van de opsporing van OSE bij schapen en geiten in 2004 Doelgroep 1.2.2.1.3. Runderbrucellose Aantal monsters Onderzocht Positief Vilbeluik 1.650 3 Slachthuis (normale slachtrunderen) 39 1 Noodslachtingen 0 0 Klinische verdenking bij gezondheidsonderzoek voor de slachting (slachthuizen) Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing OSE-haard 44 0 126 0 333 7 Totaal 2.192 11 Het bewakingsplan op runderbrucellose berust hoofdzakelijk op het onderzoek van individueel genomen bloedstalen bij zoogkoeien ouder dan 2 jaar en mengmonsters van melk bij melkvee. Eveneens wordt bij verwerpingen en bij aankoop onderzoek op brucellose verricht. Runderen die geïmporteerd worden uit risicolanden ouder dan 24 maand worden onderworpen aan een bijkomend bloedonderzoek om een mogelijke insleep van brucellose via invoer zo snel mogelijk te kunnen vaststellen. België is offi cieel vrij van runderbrucellose sinds 25 juni 2003. Ook in 2004 werd geen enkele haard van runderbrucellose vastgesteld. 89

Beknopte versie - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv