Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

1.2.2.1.4.

1.2.2.1.4. Rundertuberculose België is offi cieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Toch komt deze ziekte nog sporadisch voor. Het statuut ‘vrij van rundertuberculose’ laat immers toe dat nog maximum 0,1 % van alle beslagen één of meerdere runderen bevat die door tuberculose aangetast zijn. In 2004 werd rundertuberculose vastgesteld in 8 rundveebeslagen. Onderzoek na het vaststellen van tuberculoseletsels bij post-mortem onderzoek in het slachthuis leidde tot de ontdekking van 5 haarden. Tussen 4 haarden bestond een duidelijk epidemiologisch verband. In 3 haarden werden alle runderen afgeslacht terwijl in 2 haarden enkel de runderen met een verhoogd risico geslacht werden na een epidemiologisch onderzoek. Het totaal aantal geslachte dieren bedroeg 271. Eind 2004 stonden nog 4 haarden onder toezicht. 1.2.2.1.5. Enzootische runderleucose België is offi cieel leucose-vrij sinds 1 juli 1999. In 2004 werd geen enkele haard vastgesteld. 1.2.2.2. Varkens 1.2.2.2.1. Ziekte van Aujeszky De verplichte bestrijding van de ziekte van Aujeszky werd in België 12 jaar geleden opgestart. De bestrijding is gebaseerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens Op 31 december 2003 waren nog 42 Belgische varkensbedrijven besmet met het Aujeszkyvirus. Op 31 december 2004 nog slechts 3 : 2 gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en 1 gelegen in de provincie Luik. Het einddoel van een volledige uitroeiing van het Aujeszkyvirus is bijna bereikt. 90

In 2004 werden voor het eerst ook everzwijnen onderzocht op de ziekte van Aujeszky. In 15,6% van de stalen werden antistoff en aangetoond. 1.2.2.2.2. Salmonella Sinds 1 september 2002 loopt het ‘Begeleidingsprogramma Salmonella Varkens’. Dit programma heeft als doel het opstellen van praktische adviezen voor het beheersen en bestrijden van Salmonella op varkensbedrijven. In 2004 werden in het kader van dit project 8.077 bloedstalen onderzocht op antistoff en (5,3 % seropositief ). Tevens werden 700 stalen bacteriologisch onderzocht. Hierbij werden 102 stalen (14,4 %) positief bevonden op Salmonella. De meest voorkomende serotypes waren S. Typhimurium, S. Livingstone, S. Derby en S. Brandenburg. Varkensbedrijven waar een besmetting met Salmonella wordt vastgesteld kunnen zich laten begeleiden om de aanwezigheid van deze bacterie terug te dringen. Dit begeleidingsplan is in volle ontwikkeling en deelname is nog vrijwillig. In 2005 zal een verplichte Salmonellabestrijding op varkensbedrijven opgestart worden. 1.2.2.3. Pluimvee 1.2.2.3.1. Gezondheidskwalifi catie Ieder bedrijf met minstens 200 stuks pluimvee moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor gezondheidskwalifi catie. Dit betekent ondermeer het gebruik van een hygiënesluis, het bijhouden van een bedrijfsregister en het uitvoeren van een degelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand. 91

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv