Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Activiteitenverslag 2004 - Favv

Het voedselagentschap

Het voedselagentschap kan tijdens de controles op de bedrijven eveneens controles op het dierenwelzijn uitvoeren. In totaal werden bij de verschillende diersoorten 4.761 controles uitgevoerd op dierenwelzijn. Hierbij werden 58 processen-verbaal opgemaakt. 1.2.3.2. CITES CITES, de Conventie over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, is een internationaal verdrag, dat in 1973 geratifi ceerd werd om wilde dieren en planten te beschermen tegen overexploitatie. De beperkingen voor internationale handel in diersoorten slaat voornamelijk op apen, reptielen, papegaaien en exotische vogels evenals op producten van tijgers, neushoorns, olifanten, walvissen, zeeschildpadden,… Handel in bedreigde diersoorten vereist meestal een speciale vergunning en de levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een gezondheidscertifi caat. Bovendien moeten vogels in quarantaine geplaatst worden alvorens ze België binnen kunnen. De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certifi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De controles, in het kader van de CITES-reglementering, bij de internationale handel van bedreigde diersoorten vallen onder de bevoegdheid van het agentschap en worden gelijktijdig met andere controles uitgevoerd. Op verzoek van de FOD VVVL worden er ook gerichte controles uitgevoerd. 94

1.2.4. Residuen en contaminanten bij levende dieren In totaal werden voor onderzoek op verboden stoff en 3.862 monsters genomen in het kader van het controleplan en in toepassing van Europese regelgeving, namelijk 2.193 bij runderen, 331 bij kalveren, 1.195 bij varkens, 15 bij schapen en 128 bij plumvee. Een monster van runderen bleek positief voor alfanortestosteron en bij kalveren werd in één geval prednisolon vastgesteld. Dit jaar werden H-statuten toegekend wegens gebruik van diverse producten : combinaties van hormonale stoff en en corticosteroïden (2 rundveebedrijven), stoff en met hormonale werking (1 rundveebedrijf ), corticosteroïden (2 rundveebedrijven), beta-adrenergische stoff en (1 rundveebedrijf ) en het gebruik van kalmeermiddelen bij varkens. Bij runderen werd een R-statuut toegekend wegens gebruik van antibiotica, niet-steroïde ontstekingsremmers en corticosteroïden. Bij varkens werden drie R-statuten toegekend wegens gebruik van tranquilizers en antibiotica. Tabel 3.5 : Evolutie van R- en H-statuten in rundvee- en varkensbedrijven H - statuut R - statuut Runderen Varkens Runderen Varkens 20016 1 1 36 2002 5 3 38 24 2003 7 13114 2004 6 118 3 95

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2004 (PDF, 946.5 Kb) - Buitenlandse Zaken
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
fondsenwerving in nederland 2004 - CBF
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv