Views
4 years ago

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349 Datum 11/04/2012 Huidige versie 2 Van toepassing Datum van vanaf publicatie Trefwoorden Meststoffen, bodemverbeterende middelen, dierlijke bijproducten Opgesteld door Goedgekeurd door Swillens, Liesbeth, attaché Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel De wetgeving omtrent dierlijke bijproducten is bestemd voor een zeer brede doelgroep. Het doel van dit document is een verduidelijking te geven van de geldende wetgeving voor de meststoffen en bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten. 2. Toepassingsgebied Productie en in de handel brengen van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, met inbegrip van de uitvoer naar derde landen en de intracommunautaire verzending en verwerving van deze producten alsook de intracommunautaire verwerving van verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van meststoffen en bodemverbeterende middelen.. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012- 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 1

Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...