Views
5 years ago

Document - Favv

Document - Favv

Document -

1. Inleiding voorbereiding van een simulatieoefening TRACINGSOEFENING IN DE FYTOSANITAIRE SECTOR van 22 tot 26 oktober 2012 en vanaf 19 november Sinds de publicatie van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, heeft het FAVV verschillende oefeningen georganiseerd omtrent traceerbaarheid in de bedrijfskolom van de dierlijke productie: in 2008 in de sector varkensvlees en in 2010 in de sector pluimveevlees. In de bedrijfskolom van plantaardige producten werd tot op heden nog geen oefening uitgevoerd. Nu organiseert het Voedselagentschap evenwel, in samenwerking met de Gewesten en de sectororganisaties, een crisisoefening omtrent de traceerbaarheid in de aardappelsector. De oefening zal in twee delen verlopen: - Een eerste deel is gericht op de volksgezondheid. Daarbij wordt een tracering in de bedrijfskolom van consumptieaardappelen uitgevoerd na het vaststellen van een chemische contaminant in meerdere partijen aardappelen aanwezig in de distributie. De tracering: - De tracering stroomopwaarts wordt uitgevoerd door het Agentschap tot de oorsprong van de besmetting gevonden wordt, in voorkomend geval tot bij de producent van consumptieaardappelen. - Vanuit de bron gebeurt vervolgens de tracering stroomafwaarts. Daarbij worden de operatoren opgespoord die betrokken zijn bij de besmette partijen. De stroomafwaartse tracering van de andere operatoren, die betrokken zijn bij dezelfde besmette partijen voedsel, gaat autonoom van operator naar operator, zonder tussenkomst van het Agentschap. - Het tweede deel is meer gericht op het aspect van de fytosanitaire gezondheid met tracering stroomopwaarts in de bedrijfskolom van de productie van aardappelpootgoed naar aanleiding van de aanwezigheid van een quarantaine-organisme, nl. wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi ), in een partij consumptieaardappelen bestemd voor export. De tracering zal door het Agentschap worden uitgevoerd. Gezien de nefaste impact op economisch vlak (tweede deel van de oefening) en voor de volksgezondheid (eerste deel van de oefening), dienen het FAVV en operatoren van de aardappelsector snel en correct te reageren wanneer een laboratoriumanalyse een niet-conform resultaat oplevert. De snelheid waarmee tot actie wordt overgegaan en de samenwerking tussen de verschillende actoren kunnen de omvang van het incident beïnvloeden. 2. Doelstellingen De doelstellingen van deze oefening zijn in eerste instantie de nodige ervaring opdoen om een crisis, waarbij een tracering in de sector van de plantaardige productie vereist is, goed te beheren. Daarnaast is het de bedoeling om: - de operatoren van de bedrijfskolom en de Gewesten die verantwoordelijk zijn voor de certificering van aardappelpootgoed bewust te maken, buiten echte crisissituaties om, van de problematiek van traceerbaarheid en tracering in crisisperiodes. - de operatoren bekend te maken met de verwachtingen van het FAVV betreffende crisissimulatieoefening 1/2

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Beknopte versie - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Brochure Horeca - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Download het document.
Download het document
Document - CRIMSON architectural historians
Bekijk document - KpVV
Bekijk document - KpVV
Het document downloaden - (pdf 39.38 MB) - GDF Suez
afbeeldingen_doc/noemidia/documenten/Oud worden in ... - Glazenap
De Heritage Documenten Deel 1 - Memoires - All Things Uru