Views
5 years ago

Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv

Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv

Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... -

Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten waarvoor geen voorafgaandelijke invoermachtiging van het FAVV vereist is 1. Dier / levend product Referentie Europese regelgeving Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, 'put and take'-visbedrijven en open siervisvoorzieningen Verordening 1251/2008 Waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervisvoorzieningen Verordening 1251/2008 Herkauwers Verordening 206/2010 Varkens (varkensachtigen) Verordening 206/2010 Hommels Verordening 206/2010 Bijenkoninginnen Verordening 206/2010 Paarden (paardachtigen) Beschikking 92/206 Beschikking 93/195 Beschikking 93/196 Beschikking 93/197 Honden, katten en fretten (incl.gezelschapsdieren) Uitvoeringsbesluit 2011/874 Beschikking 2005/64 Pluimvee (incl.loopvogels) en broedeieren Verordening 798/2008 Vogels (incl.sierpluimvee) Verordening 318/2007 Beschikking 2007/25 Runderembryo’s Beschikking 2006/168 Rundersperma Uitvoeringsbesluit 2011/630 Schapen en geiten eicellen/embryo’s Besluit 2010/472 Schapen en geiten sperma Besluit 2010/472 Varkenssperma Beschikking 2009/893 Paarden sperma/eicellen/embryo’s 2. Dierlijke bijproducten Besluit 2010/471 2.1 Categorie 3-materiaal en afgeleide producten voor een ander gebruik in de voederketen dan als voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren Verwerkte dierlijke eiwitten met inbegrip van mengsels en andere producten dan voeder voor gezelschapsdieren die dergelijke eiwitten bevatten Bloedproducten voor voedermiddelen Gesmolten vet en visolie Melk, melkproducten en melkderivaten, biest, biestproducten Gelatine en gehydroliseerde eiwitten Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat Collageen Eiproducten Verordening 142/2011 Bijlage XIV hoofdstuk 1

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
ALIM04 Definities van dieren en producten
ALIM04 Definities van dieren en producten
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
cfr. bijlage 1 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage tot bepaling van de lijst van producten inzake defensie, met ...
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Lijst erkende CI's Per gids Nl - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv
Nieuwe Wet Dieren deels per 1 januari 2013 van ... - Buurtweiden.nl
Bijlage 1 Lijst van bedrijven - GISnet