Views
4 years ago

Bijlage 2 - Favv

Bijlage 2 - Favv

Bijlage 2 -

Bijlage 2 Tabel met registraties – toelatingen – erkenningen die verbonden zijn met dierlijke bijproducten. De nummering verwijst naar de punten in de bijlagen van het KB van 16 januari 2006 (III.8.12 slaat aldus op een toelating zoals opgesomd in bijlage III punt 8.12 en II.8.7 op een erkenning zoals vermeld in bijlage II punt 8.7.). “R” staat voor registratie. “X” voor een verbod. Vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren Gebruikte producten► Activiteit▼ Vervaardiging van voeders voor niet-gespeende herkauwers (melkvervangers) die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten in een inrichting die ook voeders voor herkauwers vervaardigt Vervaardiging van voeders voor niet-gespeende herkauwers (melkvervangers) die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten Vervaardiging van voeders voor andere dieren dan herkauwers die geen vissen zijn die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten in een inrichting die ook voeders voor herkauwers vervaardigt Vleesbeendermeel, vleesmeel, verenmeel, hoornmeel, … Vismeel Bloedmeel van ander dieren dan herkauwers Bloedproducten van andere dieren dan herkauwers Gehydrolyseerd eiwit van andere dieren dan herkauwers of van huiden van herkauwers Dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat Eieren, eiproducten, melk, producten op basis van melk, biest en gelatine afkomstig van ander dieren dan herkauwers II.7.3 II.7.3 II.7.3 II.7.3 II.7.3 II.7.3 II.7.3 II.7.3 II 7.3 X II 8.7 X X R X R X X X III 8.12 X X R X R X X X II 8.4 X II 8.4 R II 8.4 R X X Vervaardiging van voeders voor vissen die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten in een inrichting die ook voeders voor herkauwers vervaardigt X II.8.4 II.8.4 II.8.4 R II.8.4 R X X Vervaardiging van voeders voor andere dieren dan herkauwers die geen vissen zijn en die dierlijke eiwitten bevatten X III 8.4 X III 8.4 R III 8.4 R X X Andere verwerkte dierlijke bijproducten zoals bedoeld in verordening (EG) nr. 1069/2009 17 Onverwerkte dierlijke bijproducten zoals bedoeld in verordening (EG) nr. 1069/2009

Deel LNE-MI - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Bijlage 2 Asbestinventarisatierapport - Gemeente Veenendaal
Bijlage 2 Flora en fauna onderzoek
Bijlage 2 - Duurzaamheid bij aanbestedingen - Gemeente Meerssen
Bijlage 2 PlanMER Structuurvisie Zuidwest 2020
Bijlage 2 Productenbegroting 2012 - Provincie Groningen
06 - Bijlage 4 - Structuurvisie Achtkarspelen d.d. 2 januari - Raad ...
Bijlage 15 Landschappelijke inpassing Hulsweg 2 - Gemeente Weert
Bijlage 2 Stedenbouwkundige visie (vastgesteld 11 november 2008)
Bijlage 4 Struinroute boekje maart 2013 versie 2 - Deelraad Nieuw ...
Bijlage 2 Eindrapportage Digitale Infrastructuur Het Verhaal van ...
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage 2 ECTS-fiches 2 aba - FI2
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen ... - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv