Views
4 years ago

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB -

2009 / 75 / PCCB Procedure - INVOEREN EN IN VERKEER BRENGEN VAN SCHADELIJKE ORGANISMEN, PLANTEN, PLANTAARDIG MATERIAAL EN ANDER MATERIAAL VOOR PROEFNEMINGEN OF WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN EN VOOR SELECTIEWERKZAAMHEDEN - Versie 02 In toepassing vanaf 26/06/2012 Verantwoordelijke administratie DG Controlebeleid Verantwoordelijke dienst Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie Bestemmelingen Bioveiligheidsverantwoordelijke selectie-inrichting. van een laboratorium / Personeel van het FAVV betrokken bij het afleveren van erkenningen en officiële toelatingen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden. Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Naam – functie / dienst Datum Handtekening Swillens Liesbeth Expert planten Walter Van Ormelingen Directeur Herman Diricks Directeur-generaal Geert De Poorter Directeur-generaal Jean-Marie Dochy Directeur-generaal 08/05/2012 08/05/2012 01/06/2012 12/06/2012 26/06/2012 Getekend Swillens Liesbeth Getekend Walter Van Ormelingen Getekend Herman Diricks Getekend Geert De Poorter Getekend Jean-Marie Dochy 2009 / 75 / PCCB pagina 1 van 15

Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FRITUREN - Favv
Gebruikershandleiding - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Untitled - Favv
Instructie - Favv
Instructie - Favv
stand van zaken - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv