Views
4 years ago

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB -

2009 / 75 / PCCB Procedure - INVOEREN EN IN VERKEER BRENGEN VAN SCHADELIJKE ORGANISMEN, PLANTEN, PLANTAARDIG MATERIAAL EN ANDER MATERIAAL VOOR PROEFNEMINGEN OF WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN EN VOOR SELECTIEWERKZAAMHEDEN - Versie 02 In toepassing vanaf 26/06/2012 Verantwoordelijke administratie DG Controlebeleid Verantwoordelijke dienst Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie Bestemmelingen Bioveiligheidsverantwoordelijke selectie-inrichting. van een laboratorium / Personeel van het FAVV betrokken bij het afleveren van erkenningen en officiële toelatingen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden. Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Naam – functie / dienst Datum Handtekening Swillens Liesbeth Expert planten Walter Van Ormelingen Directeur Herman Diricks Directeur-generaal Geert De Poorter Directeur-generaal Jean-Marie Dochy Directeur-generaal 08/05/2012 08/05/2012 01/06/2012 12/06/2012 26/06/2012 Getekend Swillens Liesbeth Getekend Walter Van Ormelingen Getekend Herman Diricks Getekend Geert De Poorter Getekend Jean-Marie Dochy 2009 / 75 / PCCB pagina 1 van 15

Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
PROCEDURE VOOR DE ERKENNING VAN ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Gebruikershandleiding - Favv
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
identificatie van de te volgen procedure voor het aanvragen ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Instructie - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Instructie - Favv
ADVIES 34-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
MELDINGSPLICHT & MELDINGSLIMIETEN - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv