Views
4 years ago

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Procedure 2009/75/PCCB - Favv

Overzicht van de

Overzicht van de revisies Revisie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 0 22/11/2006 1 26/06/2012 Trefwoorden Schadelijke organismen Wetenschappelijk onderzoek Richtlijn 2008/61/EG Vervanging van Procedure PB 01 – P02 – REV 0 – 2006: Uitbreiding van het materiaal waarop de procedure van toepassing is; codificatie van richtlijn 95/44/EG door richtlijn 2008/61/EG. Verduidelijkingen Introductie moederdocument Wijziging benaming van gerelateerde documenten 2009 / 75 / PCCB pagina 2 van 15

INHOUDSOPGAVE 1. Doel ............................................................................................................................................................ 4 2. Toepassingsgebied .................................................................................................................................... 4 3. Referenties ................................................................................................................................................. 5 4. Definities en afkortingen ............................................................................................................................. 5 5. Voorwaarden .............................................................................................................................................. 6 5.1. ERKENNING ....................................................................................................................................... 6 5.1.1. DOSSIER: AANVRAAG TOT ERKENNING ................................................................................ 6 5.1.1.1 Het aanvraagfomulier ................................................................................................................. 6 5.1.1.2 De bijlage (bijzonderheden) ........................................................................................................ 6 5.1.1.3 Operatoren met een toelating voor ingeperkt gebruik ................................................................ 7 5.1.2. ALGEMENE VOORWAARDEN TOT GOEDKEURING .............................................................. 7 5.1.3. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VAN DE SCOPE WAARVOOR EEN ERKENNING VERKREGEN WERD ................................................................................................................................. 8 5.2. OFFICIËLE TOELATING (‘ LETTER OF AUTHORITY’) 2009 / 75 / PCCB bijl.03 ............................ 8 5.2.1. MATERIAAL DAT IN BELGIË WORDT INGEVOERD UIT DERDE LANDEN OF BINNENGEBRACHT UIT ANDERE LIDSTATEN ..................................................................................... 8 5.2.2. MATERIAAL DAT TUSSEN OPERATOREN IN BELGIË VERVOERD WORDT ..................... 10 5.2.3. MATERIAAL VAN OORSPRONG UIT BELGIË DAT NAAR EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WORDT VERZONDEN ............................................................................................................................ 11 5.3. VRIJGAVE UIT QUARANTAINE (OFFICIËLE VRIJGAVE) ............................................................. 11 5.4. FYTOSANITAIR CERTIFICAAT ....................................................................................................... 12 5.5. VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ) .................................................................................................. 12 6. Gerelateerde documenten ....................................................................................................................... 15 2009 / 75 / PCCB pagina 3 van 15

Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
PROCEDURE VOOR DE ERKENNING VAN ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Gebruikershandleiding - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
identificatie van de te volgen procedure voor het aanvragen ... - Favv
Procedure voor het aanvragen van een formeel advies aan ... - FAVV
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Instructie - Favv
Instructie - Favv
ADVIES 34-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
MANCP van België (2009-2011) - Favv
stand van zaken - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
MELDINGSPLICHT & MELDINGSLIMIETEN - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Bericht van 06/04/2004 - Favv