Views
4 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de distributiesector Referentie PCCB/S3/KBS/873367 Datum 24/05/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Toiletruimte, hanteren, onverpakte levensmiddelen Opgesteld door Goedgekeurd door Beullens Katrien, attaché Versele Dominique, attaché Diricks Herman, directeur-generaal 1. Doel In deze omzendbrief wordt een verduidelijking gegeven van de wettelijke vereisten met betrekking tot de inrichting van de toiletruimten in de bedrijfsruimten in de distributiesector. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing op operatoren in de distributiesector die levensmiddelen rechtstreeks verkopen of leveren aan de eindverbruiker. 3. Referenties Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. / 4. Definities en afkortingen

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv