Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

Methode -

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/0x Vnr : 01 Datum/Date : xx/xx/xxxx Titel/Titre : Bepaling van selenomethionine in dierenvoeder Pg 1/15 Doel / Objet : Dit werkvoorschrift heeft als doel seleniumspeciatie uit te voeren in dierenvoeders. De methode die in dit werkvoorschrift beschreven wordt betreft de analyse van selenomethionine (SeMet) in voeders. Concentraties van seleniet en selenaat kunnen enkel bepaald worden indien slechts 1 van deze species voorkomt, omwille van een onvolledige scheiding van beide pieken. Deze seleniumspecies worden gebruikt ebruikt bij toevoegingen van selenium aan diervoeders. Van de vernoemde species heeft selenomethione de hoogste biobeschikbaarheid. Toepassingsgebied / Domaine d’application : Deze methode is van toepassing op dierenvoeder dierenvoeders. Bestemmelingen / Destinataires : zie distributielijst Aantal copies in omloop / Copies en circulation : / Voir liste de distribution Vnr 01 Naam / Nom Handtekening of paraaf Signature ou paraphe Datum / Date Datum vrijgave Date d’application Historiek / Historique Reden(en) wijziging / Motif(s) de changement Eerste editie / Première édition Auteur Kwaliteitsverantwoordelijk e Responsable Qualité Technisch verantwoordelijke Responsable technique

Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
10.09.1981 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv