Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

Run Application/s

Run Application/s neen

BIJLAGE 3 : SOP/TRA/ANA/03/DOC03/V01 : Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsacties voor de ICP-MS Voorzorgen die moeten worden genomen bij een LC-ICP-MS analyse. Om te voorkomen dat de verstuiverkamer overstroomt en dat de elektrische leidingen van de ICP beschadigd worden, moet er voor gezorgd worden dat de externe peristaltische pompen in werking blijven en dat ze de vloeistof verwijderen, ook als het plasma gedoofd werd. Nazicht van de belangrijke analyseparameters voor en tijdens de analyse De ICP-MS is voorzien van verschillende systemen om het apparaat te beschermen tegen beschadigingen. Als bepaalde drempels overschreden worden zullen bepaalde delen uitgeschakeld worden. Het is dus nodig om de waarden van de parameters te controleren en eventueel de nodige maatregelen te nemen om deze terug te brengen tot normale waarden. In het menu ‘instrument Status’ (onglet ‘status’) van ICP-MS_expert, zijn de meest belangrijke parameters om op te volgen de volgende: 1. Plasma ‘exhaust’ en ‘instrument exhaust’: indien de waarden van deze parameters lager zijn dan de drempelwaarde van 1.5V, dan dooft het plasma automatisch. De oorzaak van het probleem is meestal een slechte afvoer van de gassen t.g.v. stof dat zich opgestapeld heeft op een filter die zich achter in het apparaat bevindt. Het verwijderen van het achterpaneel van de ICP-MS is nodig om om de filter te kunnen reinigen. 2. De waarden van het vacuum : groen ‘lichtje’ nodig voor turbo 1 en turbo 2. Indien het vacuum te zwak is (lek of problemen met de vacuumpompen) dan is een interventie van Bruker (ex Varian) noodzakelijk. Gebruikelijk onderhoud -Reiniging van de toorts en/of de cones: de toorts en de cones moeten regelmatig gereinigd worden (± 1x per week; met een oplossing van 4% HNO3). Na deze interventie is het nodig om de toorts opnieuw goed te positioneren via het commando ‘Torch align’ (automatische mode) in het menu ‘Instrument Set up’. -Wanneer de gevoeligheid van het toestel laag geworden is, is het tevens noodzakelijk om bepaalde routines uit te voeren in het menu ‘Instrument Setup’: • Resolution and trim (automatische modus): verzekert een goede resolutie van de pieken, 0.8 atomic mass units (AMU) • Mass Cal (automatische modus): calibratie van de quadrupole voor de selectie van de goede mass:lading verhouding Tijdens het uitvoeren van deze routines dient een TUNE oplossing van 5ppb voor meting aangeboden worden. De uitgevoerde acties worden bijgehouden in de file C:/Documents and Setings/CODA/My Documents/general/logbooks/klein onderhoud VARIAN 820’.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Prioriteiten - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv