Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

BIJLAGE 4 :

BIJLAGE 4 : SOP/TRA/ANA/03/DOC04/V01 : Het opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor Sespeciatie (Galaxie) Creëer een nieuwe methodefile in het programma Galaxie, gebruik makend van het menu « File » en vervolgens het submenu “New Method”. Een configuratievenster wordt geopend en daarin kan worden nagegaan of de “Project name” wel degelijk overeenkomt met “Selenium”. Op “volgende” klikken. Vervolgens de naam van de method ingeven evenals een beschrijving en vervolgens op OK klikken. De aldus gemaakte methode verschijnt in het kader « Data » dat zich bevindt onderaan links in het belangrijkste venster van Galaxie. Op de method klikken en er verschijnt een lijst in de kader die zich er onmiddellijk onder bevindt. 1. Control - Pump - Elution Solvent Compressibility (1/Mbar) Pressure Constant (bar) Refill Time (msec) HFBA 0.2% v/v pH 6 46.0 3231.0 125 milliQ –water/MeOH (50 :50) 46.0 3231.0 125 Compressiblity check ja Time (min) Flow (mL/min) %A (HFBA 0.2%v/v pH 6) %B (50% MEOH) Prerun 1 100 0 3.25 1 100 0 6.00 1 70 30 10.00 1 70 30 13.00 1 100 0 Equilibration Time (min) : 1.00 Hold Time (min) : 0.00 2. Control - Pump - Miscellaneous Start mode Inject Trigger on pimp A End of Sequence Leave pump On On Manual Run Abort Stop gradient immediately 3. Control - Pump - Pressure Min. pressure (Bar) 0 Max. pressure (Bar) 275 4. Control – ICP-MS Scan Interval (s) 0 Use current ICPMS Method ja (de methode zoekt het actieve blad in ICP-MS_expert) acquisition Acquisition parameters Acquisition length 15 (min) Injection Volume 60 (µL) 5. Integration events 6. Peak identification Used RT (min) Name On/Off Value Ja 0.00 Set Peak Width 0.700 ja 0.00 Set Threshold 1,000 Peak Name RT (min) Abs. Window (min) Window % Cal Mode Se IV 2.4 1 0 nearest

SeMet 5.6 1 0 nearest

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Prioriteiten - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
10.09.1981 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv