Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

C O D A - C E R V A

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : 1.Onderwerp Dit werkvoorschrift heeft als doel seleniumspeciatie uit te voeren in dierenvoeders. De methode die in dit werkvoorschrift wordt beschreven betreft de analyse van sele selenomethionine in voeders. . Concentraties van seleniet en selenaat kunnen enkel bepaald worden indien slechts 1 van deze species voorkomt, omwille van een onvolledige scheiding van beide pieken. . Deze seleniumspecies worden gebruikt bij toevoegingen va van selenium aan dierenvoeders. Van de vernoemde species heeft selenomethione de grootste biobeschikbaarheid. 2.Toepassingsdomein Deze methode wordt toegepast op dierenvoeders 3.Definities, afkortingen, referenties en normen 3.1. Afkortingen 3.1.1. Chemische elementen en apparatuur Ar argon CRI « Collision Reaction Interface het toedienen van bepaalde gassen CRI-gas gas dat gebruikt wordt in de CRI CRM gecertificeerd referentiemateriaal HPLC hoge druk vloeistofchromatografie ICP-MS Inductief gekoppeld plasma milliQ - water ultra zuiver water MeOH methanol Se selenium Se IV seleniet Se VI selenaat SeMet selenomethionine TUNE Multi-element oplossing elementen bevat mL -1 Collision Reaction Interface », dit voorwerp laat toe om interferenties uit te schakelen , door het toedienen van bepaalde gassen bij de metingen met ICP-MS. gas dat gebruikt wordt in de CRI : waterstof (H2) referentiemateriaal hoge druk vloeistofchromatografie Inductief gekoppeld plasma – massa spectrometrie ultra zuiver water thionine element oplossing gebruikt voor de optimalisatie van de ICP ICP-MS, en die de volgende t: Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Th en Tl (Momenteel: omenteel: ICP-MS tune solution 10µg in 5% HNO33 van Bruker) 3.1.3. Eenheden g gram kDa kilodalton kg kilogram L liter mL milliliter µg microgram µL microliter 3.2. Références Pg 2/15 Richtlijn 2002/657/EC van 12/08/2002 (datum datum publicatie publicatie: 17/08/2002), betreffende de doeltreffendheid van analytische methodes en de interpretatie van de resultaten resultaten, die zorgt voor de implementatie van de richtlijn 96/23/EC. Official Journal of the European Communities L221/8 L22 (2002).

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : SOP/TRA/PRE/01 : Voorbereiding van de stalen voor het bepalen van spoorelementen PRO/5.5/01 : Interne controles PRO/5.1/04 : afvalverwijdering Pg 3/15

Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv