Views
5 years ago

Methode - Favv

Methode - Favv

C O D A - C E R V A

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : 4.Principe 4.1. Voorbereiding De voorbereiding en de homogenisering van de stalen is beschreven in de SOP/TRA/PRE/01 SOP/TRA/PRE/01. Na homogenisatie van de stalen worden deze onderworpen aan een enzymatische extractie. Deze enzymatische extractie omvat de volgende stappen: 1. afwegen vaneen een bepaalde hoeveelheid staal in conische buizen van 15 mL, 2. toevoegen van een bufferoplossing die een mengsel van specifieke enzymes bevat 3. aflsuiten van de buizen met schroefdop, en vortexen 4. plaatsen van de buizen in een gethermostatiseerd waterbad, 5. sonicatie van de inhoud van elke buis met een ultrasoon sonde 6. centrifugatie gevolgd door filtratie van het supernatans over een 10kDa filter 7.de vaste fase die overblijft na de centrifugatie wordt een tweede keer behandeld volgens het zelfde principe (stappen 2 tot 6) om het extractierendement te verhogen. Na a het doorlopen van de 2 extractiestappen worden de gefiltreerde vloeistoffasen stoffasen samengevoegd en verder verdund voor het uitvoeren van de analysen 4.2. Meting De blanco’s, de ijkoplossingen en de oplossingen van de stalen worden in de carrousel van de monsterwisselaar van de HPLC geplaatst. De HPLC-ICP-MS keten en de analyse analysen worden gestuurd door de programma’s ICP_MS exp expert en Galaxie. Deze controleren alle functies van het meetapparaat meetapparaat, met inbegrip van de programmering van de chromatografische scheiding van species in de stalen stalen, de behandeling van de ruwe data en de archivering van de gegevens. 5. VALIDATIEPARAMETERS Zie validatiedossier 6. GOEDEREN 6.1 Klein Laboratoriummateriaal en verbruiksgoederen Maatkolven Pipetpunten Proefbuizen van 15 mL met stop, aangepast angepast voor centrifugatie bij 112500 g Proefbuizen van 15 mL met stop en met een moleculaire filter van 10 kDa en aangepast voor centrifugatie bij 112500 g Houders voor proefbuizen van 15 mL Handschoenen Spatel Monsterwisselaar ICP-MS HPLC: Monsterwisselaar HPLC Plastic vials ials voor de monsterwisselaar van de HPLC Reversed Phase kolom (Grace Alltima C8 5µ 250 x 4,6 mm) Prekolom (Grace Alltima C8 5µ 7.5 x 4,6 mm) HPLC-pompen Oven voor de kolom Controle-eenheid voor de kolomoven 6.2. Specifieke reagentia Pg 4/15

C O D A - C E R V A Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques SOP/TRA/ANA/03 Vnr : 01 Datum/Date : Titel/Titre : Alle reagentia worden bewaard bij omgevingstemperatuur (20±5 °C) tenzij anders is aangeduid. Geconcentreerd salpeterzuur HNO HNO3 (65%), kwaliteit extra pur Geconcentreerd zoutzuur HCl (37 37%), kwaliteit ultrapur Dubbel gedistilleerd water (H20bidest bidest) MilliQ-Water (MQ-water) Zoutzuuroplossing 10% (v/v) (deze oplossing wordt bereid door 1/10 oplossing met MQ-water) TUNE 5ppb: ICP-MS tuningoplossing stockoplossing TUNE 10 mg.L -1 deze oplossing wordt bereid door 1/10 verdunning (v/v) van de geconcentreerde MS tuningoplossing verdund tot 5 µg.L verdund worden tot 250 µg.L geconcentreerd HNO3 in een maatkolf van 50 ml of in een falconbuisje gebracht en aangevuld met dubbel gedistilleerd water tot de maatstreep. Vervolgens wordt 2 ml van deze intermediaire oplossing evenals 2 ml HNO3 in een maatkolf van 50 ml of tot de maatstreep. Ammoniumhydroxide (NH4OH, ammoniakoplossing Heptafluoroboterzuur (HFBA , C4HF HFBA: 0.2% v/v (2ml in 1l), pH aanpassen met NH4OH tot pH= 6. Protease enzyme (van Protease XIV Driselase enzyme ((van Basidiomycestes sp Lipase enzyme (van Candida rugosa Tris (2-amino-2-hydroxymethyl-1,3 Tris Buffer 60 mM : om 500 mL van deze van 500 mL en vul aan tot de maatstreep met pH van de bufferoplossing aan tot pH=7.5 Enzyme-oplossing: De enzyme-oplossing van de overige enzymen op te lossen. hand van het aantal extracties die moeten worden uitgevoerd (Dit komt overeen met aantal replica’s x 2). Iedere extractie gebeurt zodat: - om het totaal volume aan te bereiden enzyme vemenigvuldigd worden met 5 mL. - om de totale hoeveelheid af te wegen enzyme vermenigvuldigd worden met 20 mg voor protease en met 10mg voor de overige enzymen. Methanol, HiPerSolv CHROMANORM, Methanol 10% (v/v) en 50% (v/v): deze oplossingen worden gemaakt door de realiseren met MQ-water. -1 . Om deze oplossing te bereiden moet de verdund worden tot 250 µg.L -1 verdunning (v/v) van de geconcentreerde . Om deze oplossing te bereiden moet de . Daartoe wordt 1.25 ml stockoplossing en 1 ml in een maatkolf van 50 ml of in een falconbuisje gebracht en aangevuld met dubbel gedistilleerd water tot de maatstreep. Vervolgens wordt 2 ml van deze intermediaire oplossing evenals 2 ml in een maatkolf van 50 ml of in een n falcon buisje gebracht en aangevuld met dubbel gedistilleerd water ammoniakoplossing 25%, pro analyse) HF7O2) (99%) HFBA: 0.2% v/v (2ml in 1l), pH aanpassen met NH4OH tot pH= 6. Protease XIVStreptocyces griseus , wordt bewaard in de diepvriezer diepvriezer, ≤-16°C) Basidiomycestes sp., wordt bewaard in de diepvriezer, ≤-16°C). 16°C).). Candida rugosa, , wordt bewaard in de koelkast,5±5 °C). 1,3-propaandiol) van deze Tris buffer te bereiden: weeg 3.135 135 g Tris af, breng dit in een maatkolf en vul aan tot de maatstreep met milliQ-water. Controleer de pH met een geijkte pH-meter. Pas de tot pH=7.5 met een 10% (v/v) HCl oplossing. oplossing wordt aangemaakt door per 5ml Tris buffer, 20 mg protease en 10 mg op te lossen. De te bereiden hoeveelheid enzyme-oplossing oplossing wordt berekend aan de het aantal extracties die moeten worden uitgevoerd (Dit komt overeen met het aantal stalen x het edere extractie gebeurt door toevoeging van 5 ml van de enzyme enzyme-oplossing aan het staal, te bereiden enzyme-oplossing te bepalen, moet het aantal uit te voeren extracties met 5 mL. de totale hoeveelheid af te wegen enzymen te bepalen, moet het totaal aantal uit te voeren extracties met 20 mg voor protease en met 10mg voor de overige enzymen. HiPerSolv CHROMANORM, voor HPLC gradient grade Methanol 10% (v/v) en 50% (v/v): deze oplossingen worden gemaakt door de betrokken verdunning te 6.3. Gecertificeerde referentiematerialen Pg 5/15 CRM* : « Selm-1, selenized enriched yeast gehalte aan SeMet: 3448 ± 146 mg/kg diepvriezer ≤-16°C) SeMet: Selenomethionine standaard,C5H11 Se IV : natriumseleniet standaard, Na2SeO3 Se IV enriched yeast » gecertifieerd total Se gehalte: 2059 ± 64 mg kg : natriumselenaat standaard, Na2SeO -1 64 mg/kg (i.e. 1371 ± 58 mg/kg Se onder de vorm van SeMet) (wordt bewaard in 11NO2Se) (wordt bewaard in de diepvriezer ≤-16°C 3 (99%) 4 (≥ 98.0%) -1 . Gecertificeerd totaal mg/kg Se onder de vorm van SeMet) (wordt bewaard in de 16°C)

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Brochure Horeca - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Nationale veiligheid en de methode van nationale risicobeoordeling ...
Methode voor de detectie en isolatie van EHEC O104 - FAVV
Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Gezondheidscertificaat - Favv