Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/881540 Datum 13/06/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf 01/07/2012 Trefwoorden Bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong, productiedatum, datum van invriezing. Opgesteld door Goedgekeurd door De Smedt Griet, attaché Diricks Herman, directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op en duiding te geven bij de reglementaire vereisten m.b.t. de mededeling van de productiedatum en de datum van invriezing van bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 2. Toepassingsgebied Bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Verordening (EU) nr. 16/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften betreffende voor menselijke consumptie bestemde bevroren levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (omgezet bij KB 13 september 1999). 3.2. Andere / 4. Definities en afkortingen / 1

Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv