Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Kwantitatieve

Kwantitatieve risicobeoordeling van Salmonella enterica serovar Enteritidis in kippeneieren in België Koen Grijspeerdt 1 , Winy Messens 1 en Lieve Herman 1,2 1 ILVO; 2 Sci Com FAVV 1. Lokalisatie van het beschouwde gevaar in de voedselketen Salmonella is de tweede meest voorkomende oorzaak van gastro-intestinale infecties in België (Campylobacter spp. is de koploper) en werd geïsoleerd bij 3630 gevallen van gastroenteritis in 2006. 2. Referentietermen / doelstelling van de gevalsstudie Een kwantitatieve risicobeoordeling kan een waardevolle hulp zijn bij het verwezenlijken van de evaluatie van verscheidene mogelijke beheersmaatregelen om het aantal gevallen te reduceren, ondanks de complexiteit van de ei-voedselketen. Een voorbeeld uit het buitenland bewijst dit: een grondige studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten1 waarin het potentieel e ect van remediërende maatregelen werd gesimuleerd. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft dit model als basis genomen van een sjabloon dat kan gebruikt worden om een lokale risicoanalyse uit te werken2 . 3. Risico-evaluatie Gevarenidentifi catie Het grootste deel van de salmonellosegevallen werd tot 2006 veroorzaakt door Salmonella enterica serovar Enteritidis (SE), nl. 71,4% in 2003 en 45,3 % in 2005. SE wordt vooral geassocieerd met de consumptie van eieren en eiproducten3 . Door de vaccinatie van de leghennen werden in 2006 voor het eerst meer Salmonella enterica serovar Typhimurium (49,4%) dan SE (28,39%) isolaten gerapporteerd door het WIV (persoonlijke communicatie door N. Botteldoorn). Het was/is dan ook één van de prioriteiten van de overheid om de contaminatie van kippeneieren met SE te/nog verder te verminderen. 27

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV