Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

28 Gevarenkarakterisatie

28 Gevarenkarakterisatie Een Salmonella infectie blijkt doorgaans beperkt tot een gastro-enteritis, maar kan in sommige gevallen aanleiding geven tot meer ernstige symptomen en leiden tot reactieve artritis, hospitalisatie en zelfs overlijden. Vooral risicogroepen (de zgn. YOPI’s: young, old, pregnant and immunosuppressed) zijn kwetsbaar. Een uitgebreide gevarenkarakterisering kan gevonden worden bij de WHO2 . Blootstellingsschatting Het risicomodel is gebaseerd op het WHO-model voor SE in kippeneieren en –producten2 . Dit model werd zoveel mogelijk aangepast aan de Belgische situatie. Het omvat productiegegevens zoals het aantal tomen, het gemiddeld aantal dieren per toom en import/export gegevens, maar ook enquêteresultaten over consumentengedrag werden geïncorporeerd4,5 . De blootstellingsschatting kan onderverdeeld worden in drie modules: de productiemodule, distributie- en opslagmodule en de consumptiemodule (Figuur 1). Eiproducten zijn op dit moment nog niet geïmplementeerd in het model. Productie Distributie en opslag Figuur 1. Schematisch overzicht van het risicomodel Bereiding en consumptie Productiemodule De productiemodule voorspelt de probabiliteit en SE concentratie van een at random gekozen ei in België. Dit wordt onder andere bepaald door de toomprevalentie, de binnen-toom prevalentie en de fractie gecontamineerde eieren gelegd door geïnfecteerde kippen (Figuur 2). De toomprevalentie is uiteraard een belangrijke input van het model. Een exacte schatting voor België is nog niet bekend, daarom werd deze input variabel gehouden voor verdere scenarioanalyse. Fractie gecontamineerde eieren van geïnfecteerde kippen Aantal tomen Toomprevalentie Fractie eieren gecontamineerd Figuur 2. De verschillende onderdelen van de productiemodule Binnen-toom prevalentie

Distributie- en opslagmodule In deze module wordt de fase tussen de productie en de consument gemodelleerd. De verschillende stappen zoals transport naar en opslag in het pakstation en het transport naar een verkooppunt of institutionele gebruiker zijn hierin opgenomen (Figuur 3). Initiële eitemperatuur (°C) Initiële Salmonella contaminatie Probabiliteit dooiercontaminatie k – Temperatuur Opslag vóór transport Tijd k – Temperatuur Transport Tijd k – Temperatuur Opslag vóór pakstation Tijd k – Temperatuur Pakstation Tijd k – Temperatuur Opslag na pakstation Tijd k – Temperatuur Transport naar eindgebruiker Tijd Aantal Salmonella in ei na productie Figuur 3. De distributie- en opslagmodule, van de productie tot de institutionele eindgebruiker of het verkoopspunt 29

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV