Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Afhankelijk

Afhankelijk van het type eindgebruiker zijn de opslagcondities van gecontamineerde eieren verschillend (Figuur 4). De interne eitemperatuur wordt gemodelleerd als functie van de omgevingstijd en -temperatuur met behulp van een speci eke convectieconstante. De output van deze module is een distributie die het aantal SE’s in een gecontamineerd ei weergeeft, op het moment dat de bereidingsfase aanvangt. 30 Salmonella per ei na productie en distributie Tijd – k - Temperatuur Distributie Instelling Tijd – k - Temperatuur Tijd – k - Temperatuur Huishoudens Opslag na samenvoegen Tijd – k - Temperatuur Tijd – k - Temperatuur Opslag na samenvoegen Soort bereiding Bereiding Bereidingsgrootte Figuur 4. Opslagcondities afhankelijk van het type eindgebruiker Opslag na bereiding Tijd - Temperatuur Aantal Salmonella na bereiding

Bereiding- en consumptiemodule De bereidingsmodule simuleert elk gecontamineerd ei volgens een bepaalde route die leidt tot consumptie (Figuur 5). De eindbestemming van een besmet ei kan de detailhandel zijn of institutionele gebruikers. Het kan al dan niet samengevoegd worden met andere eieren. Het kan als geheel geserveerd worden of gebruikt worden als ingrediënt. Het e ect van bereiding hangt af van welke route gevolgd wordt. Het aantal maaltijden waaraan een ei toe bijdraagt hangt eveneens af van de gevolgde route. De output van deze module is een distributie voor het aantal SE per maaltijd voor elk van de mogelijke routes. Dit is dan ook het eindpunt van de blootstellingsschatting, zoals gede nieerd door de WHO6 . Huishoudens Instelling Samengevoegd Niet samengevoegd Samengevoegd Niet samengevoegd Ingred Ei Ingred Ei Ingred Ei Ingred Ei Bereiding Bereiding Bereiding Bereiding Bereiding Bereiding Bereiding Bereiding C R T L C R T L C R T L C R T L Figuur 5. De verschillende routes die een gecontamineerd ei kan doorlopen in de bereiding- en consumptiemodule (C = verhit, R = rauw, T = grondig verhit, L = mild verhit) Bacteriële groei Bacteriële groei en overleving werden gemodelleerd voor alle mogelijke routes. Enkel groei in de dooier werd beschouwd, en deze kan enkel aanvangen nadat de kwaliteit van het dooiermembraan beneden een kritische grens is gezakt. De afbraak van dit membraan is een functie van de leeftijd van het ei en van de temperaturen waaraan het werd blootgesteld7,8 . Dit proces is in feite analoog aan een lagfase voor bacteriële groei. Behalve tijdens de bereidingsfase zelf wordt bacteriële afdoding niet in aanmerking genomen. Van een kleine fractie van de eieren wordt verondersteld dat deze initieel besmet waren in de dooier, wat tot directe uitgroei van SE leidt (Figuur 3). Risicokarakterisatie De output van het blootstellingmodel werd gecombineerd met een dosering-respons model. De parameters van dit model werden bepaald aan de hand van WHO uitbraakgegevens2 . 31

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV