Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

4 Inhoud Voorwoord 3

4 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 7 Campylobacter in vleesbereidingen op basis van pluimveevlees 17 Kwantitatieve risicobeoordeling van Salmonella enterica serovar Enteritidis in kippeneieren in België 27 Patuline in appelsap 37 Dioxinen in de voedselketen: risico-evaluatie binnen het normatief kader en in de context van een incidenteel accident 45 Kwik en dioxineachtige sto en in mariene voedingsmiddelen 59 Risico-evaluatie voor regelgeving en monitoring van quarantainebacteriën van plantaardappelen 71 Toepassing van risico-evaluatie door risicobeheerders 83 Algemene aanbevelingen en conclusies 87

Inleiding 5

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV