Views
4 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

In Tabel 3 en 4

In Tabel 3 en 4 worden de resultaten weergegeven op basis van de consumptiegegevens van de volwassen populatie. Omdat deze laatste populatie een hogere visconsumptie heeft, is ook de inname van contaminanten hoger. Opnieuw toont een vergelijking van de waarden in Tabel 3 en Tabel 4 duidelijk aan dat het vermijden van de consumptie van zalm en haring uit de Baltische Zee leidt tot een verlaging van de inname van dioxineachtige sto en. 64 Tabel 3. De geschatte inname van contaminanten via consumptie van vis en zeevruchten voor de adolescenten (de innamen die de normen overschrijden zijn aangegeven in het vet) Hg MeHg iPCB dlPCB dioxine tot TEQ ng/kg bw/dag pg TEQ/kg bw/dag Allen Cons. Allen Cons. Allen Cons. Allen( Cons. Allen Cons. Allen Cons. (n=821) (n=769) (n=821) (n=769) (n=821) (n=769) n=821) (n=769) (n=821) (n=769) (n=821) (n=769) Gemiddelde 55.8 59.6 42.7 45.6 6.4 6.8 0.81 0.87 0.47 0.50 0.94 1.00 S.D.1 90.3 92.1 63.6 64.7 12.7 13.0 0.96 0.96 0.52 0.52 1.04 1.05 25e percentiel 15.3 19.2 12.2 15.0 1.2 1.4 0.21 0.26 0.13 0.16 0.25 0.32 50e percentiel 36.3 39.5 28.7 31.2 3.1 3.4 0.54 0.59 0.32 0.35 0.62 0.68 75e percentiel 70.5 73.8 55.2 57.7 6.6 7.0 1.08 1.13 0.63 0.66 1.27 1.34 90e percentiel 119.6 122.9 91.8 94.7 13.8 14.5 1.86 1.91 1.09 1.13 2.11 2.16 95e percentiel 165.0 168.6 125.3 128.6 22.6 23.5 2.49 2.55 1.46 1.50 2.88 2.95 97.5e percentiel 216.2 222.9 164.9 167.6 35.0 36.5 3.16 3.23 1.88 1.93 3.54 3.65 99e percentiel 322.9 332.6 229.1 232.3 56.1 58.0 4.59 4.65 2.55 2.59 4.90 4.99 S.D.: standaard afwijking, Cons.: vis- en zeevruchtenconsumenten afzonderlijk

Tabel 4. De geschatte inname van contaminanten via consumptie van vis en zeevruchten voor de adolescenten (de innamen die de normen overschrijden zijn aangegeven in het vet), met uitsluiting van de concentraties gemeten in zalm en haring afkomstig uit de Baltische Zee dlPCB Dioxine pg TEQ/kg bw/dag totTEQ Allen (n=821) Cons. (n=769) Allen (n=821) Cons. (n=769) Allen (n=821) Cons. (n=769) Gemiddelde 0.52 0.56 0.33 0.35 0.62 0.66 S.D. 0.66 0.67 0.38 0.38 0.70 0.70 25e percentiel 0.13 0.16 0.09 0.11 0.17 0.21 50e percentiel 0.33 0.36 0.21 0.23 0.41 0.45 75e percentiel 0.68 0.71 0.43 0.46 0.82 0.86 90e percentiel 1.20 1.23 0.76 0.78 1.41 1.46 95e percentiel 1.67 1.71 1.03 1.06 1.93 1.98 97.5e percentiel 2.21 2.25 1.32 1.36 2.43 2.49 99e percentiel 3.05 3.09 1.87 1.89 3.14 3.17 S.D.: standaard afwijking, Cons.: vis- en zeevruchtenconsumenten afzonderlijk Risicokarakterisatie Het leek binnen deze studie relevant om de inname van zowel LK omega-3 vetzuren als van contaminanten gelijktijdig te evalueren. Een dergelijke simultane evaluatie wordt gevisualiseerd in de onderstaande guren. Om deze guren te bekomen werd voor elk individu de ratio berekend van de inname van nutriënten en contaminanten ten opzichte van de norm. Voor LK omega-3 vetzuren werd de Belgische aanbeveling gebruikt, die stelt dat 0.3% van de totale energie-inname afkomstig moet zijn van LK omega-3 vetzuren28 . Wanneer bijgevolg deze ratio voor nutriënten hoger ligt dan “1”, voldoet de inname van dat individu aan de aanbeveling. Wanneer deze ratio boven “1” ligt voor contaminanten, dan wordt de TWI overschreden. Aangezien het risico op het overschrijden van de norm vooral relevant was voor dioxineachtige sto en en minder voor methylkwik, worden hieronder enkel de guren voor dioxineachtige sto en getoond. 65

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV