Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Figuur 2. Ratio

Figuur 2. Ratio van inname van totale hoeveelheid dioxineachtige stoff en (totTEQ) gedeeld door TDI en inname van EPA&DHA gedeeld door de aanbeveling (logaritmische schaal) enkel rekening houdend met de inname via vis- en zeevruchtenconsumptie en zalm en haring uit de Baltische Zee uitsluitend, links: adolescenten; rechts: volwassenen Bovenstaande guren tonen dat het grootste deel van de onderzochte bevolking niet voldeed aan de aanbeveling voor LK omega-3 vetzuren wanneer enkel vis en zeevruchten als bronnen worden beschouwd. Toch is er een deel van de populatie die de norm voor dioxineachtige sto en overschreed, zelfs zonder rekening te houden met andere bronnen. 66 EPA&DHA (inname/aanbeveling) 1 1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+00 1.E+01 1.E+02 3 1.E+01 1.E-01 1.E-02 1.E-03 1.E-04 totTEQ (inname/TDI) 2 EPA&DHA (inname/aanbeveling) 1.E+01 1 2 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+00 1.E+01 1.E+02 3 1.E-01 1.E-02 4 1.E-03 totTEQ (inname/TDI) 4. Specifi eke beschouwingen Met het oog op het formuleren van voedingsaanbevelingen werden ook scenarioanalyses uitgevoerd, die bijkomende informatie verschaften, bv. Wat is de inname van nutriënten en contaminanten indien twee keer per week vette vis wordt gegeten? Kan de aanbeveling voor de inname van LK omega-3 vetzuren gehaald worden via de consumptie van vis, zonder dat de normen voor de inname van de verschillende contaminanten wordt overschreden? Dergelijke scenario’s werden uitgewerkt en geëvalueerd. De resultaten van deze scenarioanalyses worden kort samengevat in onderstaande guur. 4

EPA$DHA (inname/aanbeveling) 2.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Huidig consumptiepatroon 50! magere en 50! vette vis En"el vette vis 1x150g 2x150g 3x150g 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 MeHg (inname/TD#) EPA$DHA (inname/aanbeveling) 2.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Huidig consumptiepatroon 50! magere en 50! vette vis En"el vette vis 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 2.0 TotTEQ (inname/TD#) Figuur 3. Resultaten van de scenarioanalyses voor drie verschillende visconsumptiepatronen en drie verschillende consumptiefrequenties, links ter evaluatie van de methylkwikinname en rechts ter evaluatie van de inname van de totale hoeveelheid dioxineachtige stoff en (logaritmische schaal) Voor de scenarioanalyses werd een volwassen populatie verondersteld die één, twee of drie maal per week een portie van 150 g vis consumeerde. Deze vismaaltijd kon ofwel (1) gebaseerd zijn op de huidige proportie magere en vette vis in het gemiddeld Belgisch voedingspatroon, (2) voor de helft bestaan uit vette en voor de helft uit magere vis, en (3) enkel bestaan uit vette vis. In alle scenario’s werden zalm en haring uit de Baltische zee vermeden. De bovenstaande resultaten tonen dat wanneer vette en magere vis afgewis- seld worden, drie porties per week nodig zijn om de norm voor LK omega-3 vetzuren te halen, wanneer andere bronnen niet in rekening worden gebracht. Wanneer enkel voor vette vis gekozen wordt, volstaan twee porties per week. In geen van bovenstaande scenario’s is er een risico dat de norm voor methylkwik overschreden wordt. Echter bij drie porties vette vis verhoogt de kans dat de norm voor dioxineachtige sto en overschreden wordt, zeker wanneer men ook rekening zou houden met andere bronnen van deze contaminanten. 67

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV