Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

80 4. Referenties 1.

80 4. Referenties 1. Lund et al., 1985. Am Potato J, 62:347. 2. Clayton et al., 1988. Am Potato J, 65:711. 3. De Boer et al., 1992. Potato Res, 35:207. 4. De Boer et al., 1990. Am Potato J, 67:685. 5. Hukkanen et al., 2005. J Plant Dis Prot, 112:88. 6. Langerfeld et al., 1992. Nachrichtenblatt des Deutschen P anzenschutzdienstes, 44:157. 7. Mansfeld-Giese, 1997. Potato Res, 40:229. 8. Elphinstone et al., 1998. EPPO Bulletin, 26:663. 9. Janse et al., 2004. J Plant Pathol, 86:147. 10. Van Vaerenbergh et al., 2006. Presentation at the 4th International Bacterial Wilt Symposium, York, July 2006.

Toepassing van risico-evaluatie door risicobeheerders 81

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV