Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) -

GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2009-2011

 • Page 2 and 3: Gedrukt op papier dat voldoet aan h
 • Page 5 and 6: MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSA
 • Page 7: INHOUDSTAFEL
 • Page 10 and 11: INHOUDSTAFEL 3.2.8 Federaal Agentsc
 • Page 12 and 13: 6 RAMPENPLANNEN 6.1 Beheer van cris
 • Page 15 and 16: AFKORTINGEN ACFO: Auditcomité van
 • Page 17 and 18: AFKORTINGEN FAGG: Federaal Agentsch
 • Page 19 and 20: PCE: Provinciale Controle-eenheid P
 • Page 21: INLEIDING
 • Page 24 and 25: INLEIDING 1.2 HERZIENING EN AANPASS
 • Page 27: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 30 and 31: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 32 and 33: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 34 and 35: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 36 and 37: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 38 and 39: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 40 and 41: Strategische doelstelling: een stee
 • Page 42 and 43: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 44 and 45: Strategische doelstelling: naar een
 • Page 46 and 47: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 48 and 49: Strategische doelstelling: een geï
 • Page 50 and 51: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 53 and 54:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 55 and 56:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 57 and 58:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 59 and 60:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 61 and 62:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 63 and 64:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 65 and 66:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 67 and 68:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 69 and 70:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 71 and 72:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 73 and 74:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 75 and 76:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 77 and 78:

  Keuring spuittoestellen BEVOEGDE AU

 • Page 79 and 80:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 81 and 82:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 83 and 84:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 85 and 86:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 87 and 88:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 89 and 90:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 91 and 92:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 97 and 98:

  LABORATORIANETWERK 4 LABORATORIANET

 • Page 99 and 100:

  LABORATORIANETWERK Tabel 8: FAVV-la

 • Page 101 and 102:

  LABORATORIANETWERK - op eigen koste

 • Page 103:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN

 • Page 106 and 107:

  5.2.2 Programmering 5.2.2.1 Inleidi

 • Page 108 and 109:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN een popu

 • Page 110 and 111:

  Vastleggen aantal analyses NATIONAL

 • Page 112 and 113:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 4. de bi

 • Page 114 and 115:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor het

 • Page 116 and 117:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN uitvoeri

 • Page 118 and 119:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Er zijn

 • Page 120 and 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN soms ook

 • Page 123 and 124:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 16

 • Page 125 and 126:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor het

 • Page 127 and 128:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN worden g

 • Page 129 and 130:

  5.4.4.2 Controles NATIONALE CONTROL

 • Page 131 and 132:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De contr

 • Page 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 17

 • Page 137 and 138:

  6 RAMPENPLANNEN RAMPENPLANNEN 6.1 B

 • Page 139:

  6.3 BOB, BGA EN GTS RAMPENPLANNEN D

 • Page 143 and 144:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 145:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 149 and 150:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8 NA

 • Page 151 and 152:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA besl

 • Page 153 and 154:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Er m

 • Page 155:

  Gecertificeerde opleidingen op maat

 • Page 159 and 160:

  BIJLAGEN BIJLAGE 1: CONCORDANTIETAB

 • Page 161:

  BIJLAGEN BIJLAGE 2: INSPECTIEFREQUE

 • Page 165 and 166:

  Federaal Agentschap voor de Veiligh

 • Page 167 and 168:

  Parameter en/of matrices Communauta

 • Page 169 and 170:

  Escherichia coli, inclusief verocyt

 • Page 171 and 172:

  Diergeneesmiddelen en contaminanten

 • Page 173 and 174:

  Materiaal dat bestemd is om in cont

 • Page 175 and 176:

  Mycotoxinen Polycyclische aromatisc

 • Page 177 and 178:

  Ziekte van Newcastle Vesiculaire va

 • Page 179 and 180:

  zoötechnie INTERBULL Centre Depart

 • Page 181 and 182:

  Ziekte van Aujeszky enzoötische bo

 • Page 183:

  schimmel virus Centre Wallon de rec

 • Page 186 and 187:

  BIJLAGEN Tabel: personeelsbestand F

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
1.2.4. - Favv
10.09.1981 - Favv