Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

LABORATORIANETWERK In

LABORATORIANETWERK In het ministerieel besluit (MB) van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria wordt een eerste lijst met NRL's vastgelegd. Via wijzigingen aan dit MB wordt ook de lijst met NRL's gewijzigd. De meest recente versie van deze lijst is terug te vinden op de FAVV-website. De lijst met de NRL's, geldig ten tijde van de opmaak van deze versie van het MANCP is terug te vinden in bijlage 3. 72

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
10.09.1981 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv