Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

LABORATORIANETWERK In

LABORATORIANETWERK In het ministerieel besluit (MB) van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria wordt een eerste lijst met NRL's vastgelegd. Via wijzigingen aan dit MB wordt ook de lijst met NRL's gewijzigd. De meest recente versie van deze lijst is terug te vinden op de FAVV-website. De lijst met de NRL's, geldig ten tijde van de opmaak van deze versie van het MANCP is terug te vinden in bijlage 3. 72

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv