Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE

NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Tabel 16: verdeling van de controles tussen het FAVV en de FOD VVVL, DG 5. Beoogde operatoren Types controles FAVV FOD Producenten van bestrijdingsmiddelen Verpakkers van bestrijdingsmiddelen Invoerders van bestrijdingsmiddelen Uitvoerders van bestrijdingsmiddelen Inrichtingen die door derden bestrijdingsmiddelen laten verpakken, bereiden en produceren om de producten onder hun naam in de handel te brengen Handelaars in bestrijdingsmiddelen (erkende verkopers) Gebruikers van bestrijdingsmiddelen waarop de afwijking vastgesteld in artikel 67 van het KB van 28/02/1994 van toepassing is (landbouwers, siertelers fruit en groenten). Sierteler gespecialiseerd in sierplanten onderworpen aan de jaarlijkse fytosanitaire controles (KB 10 augustus 2005) Siertelers gespecialiseerd in sierplanten (andere) Erkende gebruikers van bestrijdingsmiddelen met een impact op de veiligheid van de voedselketen (aannemers van spuitwerken,…) Erkende gebruikers van bestrijdingsmiddelen zonder effect op de veiligheid van de voedselketen (gemeentelijke administraties, NMBS, tuinaannemers) Specifiek erkende gebruikers van bestrijdingsmiddelen met een impact op de veiligheid van de voedselketen Specifiek erkende gebruikers van bestrijdingsmiddelen zonder een impact op de veiligheid van de voedselketen Gebruikers van producten voor onderzoek en wetenschappelijke tests Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Verpakken en etiketteren Traceerbaarheid en meldingsplicht Infrastructuur en installatie, hygiëne Aflevering van erkenningen van erkende verkopers, vernieuwingen en verlengingen (de hierbij horende inspecties inbegrepen) Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Verpakken en etiketteren Traceerbaarheid en meldingsplicht Controle van de erkenningen van erkende verkopers Controle van de aanwezige biociden Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen (gebruiksregister inbegrepen), spuittoestellen Controle van de aanwezige biociden Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de aanwezige biociden Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de aanwezige biociden Aflevering van erkenningen van erkende verkopers, vernieuwingen en verlengingen (de hierbij horende inspecties inbegrepen) Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de erkenning van erkende gebruikers Controle van de aanwezige biociden Aflevering van erkenningen van erkende verkopers, vernieuwingen en verlengingen (de hierbij horende inspecties inbegrepen) Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de erkenning van erkende gebruikers Controle van de aanwezige biociden Aflevering van erkenningen van erkende verkopers, vernieuwingen en verlengingen (de hierbij horende inspecties inbegrepen) Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de erkenning van erkende gebruikers Controle van de aanwezige biociden Aflevering van erkenningen van erkende verkopers, vernieuwingen en verlengingen (de hierbij horende inspecties inbegrepen) Bezitten en verhandelen van bestrijdingsmiddelen, spuittoestellen Controle van de erkenning van erkende gebruikers Controle van de aanwezige biociden Naleven van de voorwaarden vastgesteld in de toelating afgeleverd door de Minister (KB 28/02/1994, art 40) 90 X X X X X X (1) VVVL-DG5 Begassers (voedselketen of niet) X (1) De databank van de FOD VVVL-DG 5 moet up-to-date worden gebracht om rekening te houden met de evolutie van de wetgeving. Het aantal specifiek erkende gebruikers gaat sterk verminderen. Tijdens de updatingsfase zullen de controles uitgevoerd worden door de FOD VVVL-DG5. Vervolgens zullen, in functie van de impact op de veiligheid van de voedselketen, deze operatoren verdeeld worden tussen het FAVV en de FOD VVVL-DG 5. X X X X X X X (1)

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv