Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

6 RAMPENPLANNEN 6.1

6 RAMPENPLANNEN 6.1 Beheer van crisisplannen door het FAVV 6.1.1 Inleiding 6.1.2 Crisismaatregelen 6.1.3 Business Continuity Planning 6.2 Biologische productie 6.3 BOB, BGA en GTS INHOUDSTAFEL 7 REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 7.1 Federale overheidsdiensten 7.1.1 Inleiding 7.1.2 FOD VVVL 7.1.3 FAVV 7.1.4 FAGG 7.1.5 FOD EKME 7.2 Regionale overheidsdiensten 7.2.1 Biologische productie 7.2.2 BOB en BGA 7.3 Laboratoria 8 NALEVING OPERATIONELE CRITERIA 8.1 Inleiding 8.2 Wettelijke bevoegdheden als controle-instanties en sancties 8.2.1 Controles uitgevoerd door en voor het FAVV 8.2.2 Controles m.b.t. biologische productie 8.2.3 Controles m.b.t. BOB, BGA en GTS 8.3 Deontologische code 8.4 Gepaste kwalificaties, ervaring en opleiding 8.4.1 Algemeen 8.4.2 Focus op het FAVV 8.4.2.1 Inleiding 8.4.2.2 Selectie van ambtenaren 8.4.2.2.1 Inspecteur (universitair diploma – niveau master) 8.4.2.2.2 Controleurs van niveau B (diploma graduaat – niveau bachelor) 8.4.2.2.3 Controleurs van niveau C (diploma secundair onderwijs) 8.4.2.3 Selectie van zelfstandige dierenartsen 8.4.2.4 Opleiding directoraat-generaal Controle 8.4.2.4.1 Opleidingsplan en –aanbod 8.4.2.4.2 Soorten opleidingen 8.4.2.4.3 Opleiding van zelfstandige dierenartsen BIJLAGEN Bijlage 1: Concordantietabel Bijlage 2: Inspectiefrequenties (FAVV) Bijlage 3: Lijst Nationale Referentielaboratoria Bijlage 4: Personeelsbestanden FAVV, FOD VVVL, en FAGG Bijlage 5: Overzicht tabellen en figuren vi

AFKORTINGEN

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv