Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

AFKORTINGEN ACFO:

AFKORTINGEN ACFO: Auditcomité van de Federale Overheid AFKORTINGEN ADCB: Algemene Directie Controle en Bemiddeling ADKV: Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid AdminLight DMO: informaticatoepassing die gebruikt wordt door zelfstandige dierenartsen met opdracht die bepaalde taken uitvoeren voor het FAVV om hun prestaties te registreren ADR: Alternative Dispute Resolution AEWI: Algemene Eetwareninspectie ACS: autocontrolesysteem Alpha: softwaretoepassing voor programmatie, rationalisatie en planning van analyses/monsternemingen ALV: Agentschap voor Landbouw en Visserij ANB: Agentschap voor Natuur en Bos ARB: Adviesraad voor Bioveiligheid ARSIA: Association Régionale de Santé et d'Identifcation Animales AWEX: Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers BCP: Business Continuity Planning BELAC: Belgische Accreditatie-instelling BENELUX: België-Nederland-Luxemburg BEW: Bestuur Economie en Werkgelegenheid BGA: beschermde geografische aanduiding BI: Business Intelligence BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer BOB: beschermde oorsprongsbenaming BOOD: banque de données opérateurs – operatorendatabank BOOD-on-web: informaticatoepassing, de voorganger van FoodWeb BRC: Britisch Retail Consortium BRUCEFO: Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy BTC: Belgische Technische Coöperatie vii

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
1.2.4. - Favv