Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BIJLAGEN Tabel:

BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen de vereisten voor het MANCP zoals vermeld in beschikking 2007/363/EG en de informatie vermeld in het MANCP van België 2009-2011. Hoofdstuk 3 van de bijlage van beschikking 2007/363/EG (leidraad bij Referentie MANCP van België 2009-2011 de wettelijke vereisten voor de nationale controleplannen) 3.1. Nationale controleplannen volledig MANCP 3.2. Algemene vereisten voor de nationale controleplannen volledig MANCP (structuur en organisatie controlesystemen: voornamelijk hoofdstuk 5, Nationale controlesystemen) 3.3. Strategische doelstellingen van de nationale controleplannen 2 Nationale strategische en operationele doelstellingen 3.4. Indeling in risicocategorieën 5 Nationale controlesystemen 5.2.2.Programmering 5.3.2 Dierenwelzijn en CITES 5.4 Controlesystemen voor biologische productie 5.5 Controlesystemen voor BOB, BGA en GTS 3.5. Aanwijzing van de bevoegde autoriteiten 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controletaken 4 Laboratorianetwerk 5 Nationale controlesystemen 3.6. Algemene organisatie en beheer 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controletaken 4 Laboratorianetwerk 5 Nationale controlesystemen 7 Regeling voor audits door de bevoegde autoriteiten 8 Naleving operationele criteria 3.7. Controlesystemen en coördinatie van de werkzaamheden 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controletaken 4 Laboratorianetwerk 5 Nationale controlesystemen 7 Regeling voor audits door de bevoegde autoriteiten 8 Naleving operationele criteria 3.8. Delegatie aan controleorganen 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controletaken (voornamelijk paragraaf 3.3, Delegatie van taken aan controleorganen) 3.9. Naleving van de operationele criteria 2 Nationale strategische en operationele doelstellingen 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controletaken 4 Laboratorianetwerk 5 Nationale controlesystemen 6 Rampenplannen 8 Naleving operationele criteria 3.10. Opleiding van het personeel dat de officiële controles uitvoert 3.2.11 Samenwerkingsverbanden en protocols 3.3 Delegatie van taken aan controleorganen 4 Laboratorianetwerk 8 Naleving operationele criteria 3.11. Schriftelijk vastgestelde procedures 4 Laboratorianetwerk 5 Nationale controlesystemen 7 Regeling voor audits door de bevoegde autoriteiten 8 Naleving operationele criteria 3.12. Operationele rampenplannen 6 Rampenplannen 3.13. Organisatie van samenwerking en wederzijdse bijstand 1.3 Contactpunt voor het MANCP en administratieve bijstand 3 Bevoegde autoriteiten en gedelegeerde controleorganen 5 Nationale controlesystemen 3.14. Aanpassing van de nationale controleplannen 1.2 Herziening en aanpassing van het MANCP

BIJLAGEN BIJLAGE 2: INSPECTIEFREQUENTIES (FAVV) Tabel: inspectiefrequenties per sector zoals beschreven in het businessplan van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV 2009-2011. Inspectiefrequentie Basis Verminderd Verhoogd Slachthuizen 4,00 2,00 8,00 Hoeveslachterijen 1,00 0,50 2,00 Voeders (erkende operatoren) 1,00 0,50 2,00 Voeders (toegelaten operatoren) 0,50 0,33 1,00 Voeders (geregistreerde operatoren) 0,33 0,25 0,50 Uitsnijderijen 8,00 4,00 16,00 Slagers 1,00 0,50 2,00 Centra voor de verzameling en opslag van sperma of embryo's 1,00 0,50 2,00 Verzamelcentra en halteplaatsen voor dieren 0,50 0,33 1,00 Pakstations van eieren (capaciteit > 15.000/uur) 6,00 3,00 12,00 Pakstations van eieren (capaciteit < 15.000/uur) 2,00 1,32 4,00 Zuiverings- en verzendingscentra voor tweekleppigen 4,00 2,00 8,00 Quarantainecentra (levende dieren) 1,00 0,50 2,00 Grootkeukens 0,50 0,33 1,00 Detailhandel andere dan slagers (toelating) 0,25 0,20 0,33 Detailhandel andere dan slagers (registratie) 0,17 0,13 0,25 Meststoffen, bodemverbeterende middelen en substraten 0,33 0,25 0,50 Groothandel 0,33 0,25 0,50 Hobby 0,10 0,10 0,10 Horeca (toelating) 0,33 0,20 0,50 Horeca (registratie) 0,17 0,13 0,25 Bewerking van vis 8,00 4,00 16,00 Vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees 8,00 4,00 16,00 Primaire dierlijke productie 0,10 0,08 0,15 Primaire plantaardige productie 0,10 0,08 0,15 Fytofarmaceutische producten 0,33 0,25 0,50 Opslag (vis) zonder herverpakking 2,00 1,00 4,00 Opslag (vlees) zonder herverpakking 2,00 1,00 4,00 Opslag (vis) met herverpakking 4,00 2,00 8,00 Opslag (vlees) met herverpakking 4,00 2,00 8,00 Verwerking (gelatine) 4,00 2,00 8,00 Verwerking (dierlijke afvalproducten) 4,00 2,00 8,00 Verwerking (eiproducten) 0,50 0,33 1,00 Verwerking (vis) 4,00 2,00 8,00 Verwerking (melkproducten) 0,50 0,33 1,00 Verwerking (vleesproducten) 4,00 2,00 8,00 Verwerking (andere levensmiddelen) 0,50 0,33 1,00 Vervoer (levensmiddelen) 0,33 0,25 0,50 Transport van en handel (levende dieren) 0,50 0,33 1,00

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
1.2.4. - Favv