Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Herziening door/datum*

Herziening door/datum* Brigitte Pochet 2007/04/20 Brigitte Pochet 2008/06/05 Brigitte Pochet 2009/06/18 Overzicht herziening van het document Reden van herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Publicatie MB 19/04/2007 Gegevens CRL toegevoegd Wijziging van de verantwoordelijke van de NRL GGO Onderscheid dierenziekten en food voor de NRL Salmonella et E Coli Toevoeging dierenziekten Contact persoon voor dierenziekten toegevoegd Publicatie MB 27/05/2008 tot wijziging van het MB 19/04/2007 : Verandering NRL voor mycotoxines en zware metalen Verandering van de contact persoon voor sommige dierenziekten, Bacteriologische en virale besmetingen bij tweekleppige weekdieren en Ziekten van tweekleppige weekdieren Publicatie MB 18/06/2009 tot wijziging van het MB 19/04/2007 Aanduiding WIV voor levensmiddelenmicrobiologie i.p.v. Universiteit Luik en intrekking aanduiding Universiteit Luik voor Bacteriologische en virale besmetingen bij tweekleppige weekdieren en Ziekten van tweekleppige weekdieren Dossier beheerder DG Labo HR vervangt door Sandrine Léonard (SL) en Luc Bollen (LB) Dossier beheerder GGO : Ronny Martens (RM) * Het verschil tussen de huidige datum en de laatste herziening mag niet meer dan 5 jaar bedragen. De procedure wordt op de centrale server van het Bestuur Laboratoria geplaatst. Deze versie wordt beschouwd als de geldende versie. Bij het secretariaat van het Bestuur Laboratoria kunnen afschriften bekomen worden. BP : Brigitte Pochet FDS : Fanny Di Silvestro LB : Luc Bollen RM : Ronny Martens RV : Rudi Vermeylen SL : Sandrine Léonard WS : Walter Smedts Afkortingen

Parameter en/of matrices Communautair Referentie Laboratorium Melk en Zuivelproducten AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) Analyse en contrôle van zoönosen (Salmonella) F-94700 Maisons-Alfort Frankrijk verantwoordelijk : Laurent Rosso Tel : 0033 1 49 77 13 00 coordinator : Bertrand Lombard b.lombard@afssa.fr tel : +33 149 77 26 96 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Nederland kirsten.mooijman@rivm.nl Nationaal Referentie Laboratorium ILVO-Eenheid Voeding en Technologie Brusselse Steenweg, 370 9090 Melle Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W DQPA) Chaussée de Namur, 24 5030 Gembloux FOOD Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Bruxelles FEED & Animal health CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Bruxelles Verantwoordelijk Contact persoon Tel Europese Wetgeving Lieve Herman lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be dvk@ilvo.vlaanderen.be Pierre Dardenne dardenne@cra.wallonie.be Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Koen De Reu Koen.Dereu@ilvo.vlaanderen.be Véronique Ninane ninane@cra.wallonie.be Katelijne Dierick Katelijne.dierick@iph.fgov.be VTI-TIA@iph.fgov.be Hein Imberechts heimb@var.fgov.be 09/272.30.43 081/62.03.50 02/642.51.53 02/379.04.26 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Richtlijn 2003/99/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Nationale Wetgeving MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 KB 22/05/2005 Contract nummer 11-ILVOCRA- LAIT Dossier Beheerder LB 12-WIV-VTI BP

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv