Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BTW: belasting op

BTW: belasting op toegevoegde waarde AFKORTINGEN BUM: Bon Usage de Médicament – Goed Gebruik van het Geneesmiddel CCER: Coördinatiecel Controleprogramma en Externe Rapportering CCIM: Coördinatie-Comité Internationaal Milieubeleid CGCCR: Centre gouvernemental de Coordination et de Crise – Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CL: checklist CoABP: Commissie Dierlijke Bijproducten CODA: Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie COPH: Chief Plant Health Officer CRA-W: Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux CRM: Customer Relationship Management CVO: Chief Veterinary Officer DeBOHRA: Database Oracle for Human Resources Administration DBP: dierlijke bijproducten DG: directoraat-generaal DGARNE: Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement DG SANCO: Directorate General for Health and Consumer Affairs DGZ: Dierengezondheidszorg DMO: dierenars met opdracht EA: European co-operation for Accreditation EC: Europese Commissie EFSA: European Food Safety Authority EG: Europese Gemeenschap EHBO: eerste hulp bij ongevallen EMAS: Eco-Management and Audit Scheme EU: Europese Unie EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap ExtLab: informaticatoepassing, externe laboratoria zijn verbonden met FoodLIMS via deze toepassing viii

AFKORTINGEN FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprocucten FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ: Frequently Asked Questions FinFOOD: informaticatoepassing, factureringssysteem FIT: Flanders Investment and Trade FOD: Federale Overheidsdienst FOD EKME: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD VVVL: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FoodLIMS: informaticatoepassing, koppeling van FoodNet met LIMS FoodNet: informaticatoepassing, registratiesysteem van de controleopdrachten van de FAVVcontroleurs FoodWeb: informaticatoepassing, publieke toepassing voor het opzoeken van gegevens over operatoren (werkzaam in de voedselketen) op de FAVV-internetsite FTE: Full Time Equivalent FVO: Food and Veterinary Office GGO: genetisch gemanipuleerd organisme GTS: gegarandeerde traditionele specialiteiten HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points HGR: Hoge Gezondheidsraad HR: Human Resources IAF: International Accreditation Forum ICCF: Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren ICT: informatie- en communicatietechnologie ICVV: Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle van de Voedselveiligheid IFS: International Food Standard IIA: Institute of Internal Auditors IIH: infrastructuur, inrichting en hygiëne ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation ILVO: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ix

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv