Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Toevoegingsmiddelen

Toevoegingsmiddelen gebruikt in diervoeding Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) Verenigd Koninkrijk tseeucrl@vla.defra.gsi.gov.uk Verantwoordelijk : Marion M Simmons m.m.simmons@vla.defra.gsi.gov.uk Tel : +44(0)1932 357564 Fax : +44 (0) 1932 357805 Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie Geel België Verantwoordelijk : Chritoph von Holst christoph.von-holst@ec.europa.eu Tel.: +32 (0)14 571 211 Fax: +32 (0)14 571 787 Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie Ispra Italië Verantwoordelijk: Guy Van den Eede JRC-BGMO@cec.eu.int Fax : 00 39 0332 78 54 83 Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Section Biosécurité et Biotechnologie Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel / ILVO-Eenheid Technologie en Voeding Burg. Van Gansberghelaan, 115 9820 Merelbeke / Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W) Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be WIV/ISP Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be ILVO-Eenheid Technologie en Voeding Marc De Loose marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be CRA-W DQPA Pierre Dardenne dardenne@cra.wallonie.be Joris Van Loco Joris.VanLoco@iph.fgov.be WIV/ISP Myriam Sneyers Nancy Roosens NRL-GMO@iph.fgov.be ILVO-Eenheid Technologie en Voeding: Isabel Taverniers, Marc De Loose NRL-GMO@iph.fgov.be CRA-W DQPA Gilbert Berben; Eric Janssen Frédéric Debode 02/642.53.53 Verordening 1831/2003/EG 02/642.52.93 09/272.28.01 081/62.03.50 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Verordening 1829/2003/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 08-WIV- Chemie1 01- WIVILVOCRA- GGO WS RM

Materiaal dat bestemd is om in contact te komen men levensmiddelen Residuen van bestrijdingsmiddelen In graangewassen en diervoeders Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en producten met een hoog vetgehalte Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie Ispra Italië Verantwoordelijk : Catherine Simoneau Catherine.simoneau@jrc.it Tel.: +39/0332.785889 Fax: +39/0332.785707 Danmarks Fodevareforskning (DFVF) DK-1790 Kobenhavn V Denemarken Verantwoordelijk : Mete Erecius Poulsen mep@dfvf.dk Chemisches und Venerinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Postfach 100462 D-79123 Freiburg Duitsland Verantwoordelijk : Prof. Dr. Rainer Malisch Rainer.Malisch@cvuafr.bwl.de Tel.: +49 (0)761 8855 130 Fax: +49 (0)761 8855 100 Chaussée de Namur, 24 5030 Gembloux Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)/Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Rue J. Wytsmanstraat, 14 1050 Brussel Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be Johan Peeters Johan.peeters@iph.fgov.be NRL-GMO@iph.fgov.be Joris Van Loco Joris.VanLoco@iph.fgov.be Fabien Bolle Fabien.bolle@iph.fgov.be Joris Van Loco Joris.VanLoco@iph.fgov.be Vincent Hanot Vincent.hanot@iph.fgov.be Joris Van Loco Joris.VanLoco@iph.fgov.be Vincent Hanot Vincent.hanot@iph.fgov.be 02/642 53 53 02/642.52.07 02/642 53 53 02/642.51.89 02/642 53 53 02/642.51.89 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Richtlijn 96/23/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 08-WIV- Chemie1 08-WIV- Chemie1 08-WIV- Chemie1 WS WS WS

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv