Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Ziekten

Ziekten van tweekleppige weekdieren Controle van de doelmatigheid van antirabiësvaccins Fax : + 45 7234 6901 IFREMER , Boîte postale 133 F-17390 La Tremblade Frankrijk Verantwoordelijk : Isabelle Arzul iarzul@ifremer.fr tel: +33 5 4676 2647 Laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy Frankrijk Bluetongue AFRC Institute for Animal Health Afrikaanse varkenpest Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF Verenigd Koninkrijk Verantwoordelijk : Dr. David Paton david.paton@bbsrc.ac.uk Tél. : +44 (0)1483 23.24.41 ; Fax : +44 (0)1483 23.24.48 Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spanje Verantwoordelijk : Dr. Marisa Arias Neira arias@inia.es Tel: +34 (0)91 620 23 00 Fax: +34 (0)91 620 22 47 Rue du Carmel,1 6900 Marloie CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Els Goossens elgoo@var.fgov.be Kris De Clercq krdec@var.fgov.be Marylène Tignon matig@var.fgov.be Verordeningen 882/2004 , 776/2006, Richtlijn 88/2006 02/379.05.50 Beschikking 2000/258/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 02/379.05.12 Richtlijn 2000/75/EG 02/379.05.18 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 Richtlijn 2002/60/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 MB 19/04/2007 MB 20/11/2001 MB 19/04/2007 KB 19/03/2004 02/3-CODAdierenziekten 02/3-CODAdierenziekten 02/3-CODAdierenziekten BP FDS FDS FDS

zoötechnie INTERBULL Centre Department of Animal Breeding and Genetics Swedish University of Agricultural Sciences Box 7023 Mond- en klauwzeer S-750 07 Uppsala, Sweden Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Surrey Verenigd Koninkrijk Verantwoordelijk : Dr. David Paton david.paton@bbsrc.ac.uk Tél. : +44 (0)1483 23.24.41 Fax : +44 (0)1483 23.24.48 Brucellose AFSSA- Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses F-94700 Maisons-Alfort Frankrijk Genotypering van schapen The Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB Verenigd Koninkrijk tseeucrl@vla.defra.gsi.gov.uk Verantwoordelijk : Marion M Simmons m.m.simmons@vla.defra.gsi.gov.uk Tel : +44(0)1932 357564 Fax : +44 (0) 1932 357805 CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel CERVA/CODA Groeselenberg, 99 1180 Brussel Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Pierre Kerkhofs piker@var.fgov.be Stefan Roels stroe@var.fgov.be Kris De Clercq krdec@var.fgov.be David Fretin dafre@var.fgov.be Stefan Roels stroe@var.fgov.be 02/379.05.47 Beschikking 96/463/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 02/379.05.12 Richtlijn 2003/85/EG Verordeningen 882/2004 en 776/2006 02/379.04.40 Verordeningen 882/2004 en 776/2006 02/379.05.47 Verordening 999/2001/EG MB 19/04/2007 KB 23/01/1992 MB 19/04/2007 KB 10/10/2005 MB 19/04/2007 MB 06/12/1978 En KB 22/05/2005 MB 19/04/2007 02/3-CODAdierenziekten 02/3-CODAdierenziekten 02/8-CODAdierenziekten 02/5 et 02/6- CODA- dierenziekten FDS FDS FDS FDS

 • Page 1 and 2:

  GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C

 • Page 3:

  MANAGEMENTSAMENVATTING

 • Page 6 and 7:

  MANAGEMENTSAMENVATTING dit algemeen

 • Page 9 and 10:

  INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDI

 • Page 11 and 12:

  INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.

 • Page 13:

  AFKORTINGEN

 • Page 16 and 17:

  BTW: belasting op toegevoegde waard

 • Page 18 and 19:

  INBO: Instituut voor Natuur- en Bos

 • Page 20 and 21:

  WIV: Wetenschappelijk Instituut Vol

 • Page 23 and 24:

  1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEED

 • Page 25:

  INLEIDING De globale voortgang van

 • Page 29 and 30:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 31 and 32:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 33 and 34:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 35 and 36:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 37 and 38:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 39 and 40:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 41 and 42:

  Strategische doelstelling: een stee

 • Page 43 and 44:

  Strategische doelstelling: een tran

 • Page 45 and 46:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 47 and 48:

  Strategische doelstelling: een opti

 • Page 49 and 50:

  Strategische doelstelling: kwalitei

 • Page 51:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 54 and 55:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 56 and 57:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 58 and 59:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 60 and 61:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 62 and 63:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 64 and 65:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 66 and 67:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 68 and 69:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 70 and 71:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 72 and 73:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 74 and 75:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 76 and 77:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 78 and 79:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 80 and 81:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 82 and 83:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 84 and 85:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 86 and 87:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 88 and 89:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 90 and 91:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 92 and 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 98 and 99:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 100 and 101:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 102 and 103:

  LABORATORIANETWERK In het ministeri

 • Page 105 and 106:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 107 and 108:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de res

 • Page 109 and 110:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criteriu

 • Page 111 and 112:

  5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analys

 • Page 113 and 114:

  5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NA

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Bij de s

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt da

 • Page 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

 • Page 124 and 125:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden w

 • Page 126 and 127:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONT

 • Page 128 and 129: NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer
 • Page 130 and 131: NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011
 • Page 132 and 133: NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algem
 • Page 135: RAMPENPLANNEN
 • Page 138 and 139: RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek
 • Page 141: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 144 and 145: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 147: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA
 • Page 150 and 151: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het
 • Page 152 and 153: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zove
 • Page 154 and 155: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - co
 • Page 157: BIJLAGEN
 • Page 160 and 161: BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen
 • Page 163: BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE
 • Page 166 and 167: Herziening door/datum* Brigitte Poc
 • Page 168 and 169: Mariene Biotoxines Bacteriologische
 • Page 170 and 171: Dierlijke eiwitten in diervoeders D
 • Page 172 and 173: Toevoegingsmiddelen gebruikt in die
 • Page 174 and 175: Residuen van bestrijdingsmiddelen i
 • Page 176 and 177: Watergehalte in vlees van pluimvee
 • Page 180 and 181: Humane pest (Yersinia pestis) Insti
 • Page 182 and 183: Tuberculose (Mycobacterium bovis) B
 • Page 185 and 186: BIJLAGEN BIJLAGE 4: PERSONEELSBESTA
 • Page 187: BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABEL
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv