Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BIJLAGEN BIJLAGE 4:

BIJLAGEN BIJLAGE 4: PERSONEELSBESTANDEN FAVV, FOD VVVL en FAGG Onderstaand overzicht van de respectieve personeelsbestanden van het FAVV, de FOD VVVL en het FAGG wordt regelmatig geüpdatet in het kader van de revisie van het Country Profile van België. De meest recente versie van het Country Profile is terug te vinden op de website van het FVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm). Ook in de jaarverslagen van de verschillende bevoegde instanties vindt men een up-to-date overzicht van de respectieve personeelsbestanden. Tabel: personeelsbestand FAVV (Country Profile, 2009). Niveau Totaal FTE A B C D Diensten van de gedelegeerd bestuurder 16 4 10 4 34 DG Controlebeleid 47 10 7 6 70 DG Controle (hoofdbestuur en extern) 266 241 135 54 696 DG Algemene Diensten 45 36 53 55 189 DG Laboratoria 38,2 73,3 18,1 29,4 159 Totaal 1148 Tabel: personeelsbestand PCE's (Country Profile, 2009). Niveau Totaal FTE A B C D Antwerpen 28 32 14 7 81 Brussel 7 14 2 3 26 Henegouwen 17 22 10 6 55 Limburg 16 19 10 4 49 Luik 22 33 19 5 79 Luxemburg 12 7 8 2 29 Namen 10 10 7 6 33 Oost-Vlaanderen 35 33 15 2 85 Vlaams-Brabant 14 17 12 2 45 Waals-Brabant 7 7 5 0 19 West-Vlaanderen 42 32 15 5 94 Totaal 595 Tabel: personeelsbestand FOD VVVL (Country Profile, 2009). Totaal Inspecteurs FOD VVVL (1) 15 FTE Administratief personeel FOD VVVL (1) 2 FTE WIV >500 (2) CODA 100 (3) (1) deze zijn voornamelijk betrokken bij inspecties dierenwelzijn op andere plaatsen dan in boerderijen, bv. in dierenwinkels, circussen en zoos (2) waarvan één derde wetenschappelijk personeel (3) statutaire onderzoekers en technisch personeel

 • Page 1 and 2:

  GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C

 • Page 3:

  MANAGEMENTSAMENVATTING

 • Page 6 and 7:

  MANAGEMENTSAMENVATTING dit algemeen

 • Page 9 and 10:

  INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDI

 • Page 11 and 12:

  INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.

 • Page 13:

  AFKORTINGEN

 • Page 16 and 17:

  BTW: belasting op toegevoegde waard

 • Page 18 and 19:

  INBO: Instituut voor Natuur- en Bos

 • Page 20 and 21:

  WIV: Wetenschappelijk Instituut Vol

 • Page 23 and 24:

  1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEED

 • Page 25:

  INLEIDING De globale voortgang van

 • Page 29 and 30:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 31 and 32:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 33 and 34:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 35 and 36:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 37 and 38:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 39 and 40:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 41 and 42:

  Strategische doelstelling: een stee

 • Page 43 and 44:

  Strategische doelstelling: een tran

 • Page 45 and 46:

  NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION

 • Page 47 and 48:

  Strategische doelstelling: een opti

 • Page 49 and 50:

  Strategische doelstelling: kwalitei

 • Page 51:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 54 and 55:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 56 and 57:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 58 and 59:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 60 and 61:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 62 and 63:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 64 and 65:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 66 and 67:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 68 and 69:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 70 and 71:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 72 and 73:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 74 and 75:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 76 and 77:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 78 and 79:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 80 and 81:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 82 and 83:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 84 and 85:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 86 and 87:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 88 and 89:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 90 and 91:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 92 and 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 98 and 99:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 100 and 101:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 102 and 103:

  LABORATORIANETWERK In het ministeri

 • Page 105 and 106:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 107 and 108:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de res

 • Page 109 and 110:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criteriu

 • Page 111 and 112:

  5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analys

 • Page 113 and 114:

  5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NA

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Bij de s

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt da

 • Page 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

 • Page 124 and 125:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden w

 • Page 126 and 127:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONT

 • Page 128 and 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer

 • Page 130 and 131:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algem

 • Page 135: RAMPENPLANNEN
 • Page 138 and 139: RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek
 • Page 141: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 144 and 145: REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG
 • Page 147: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA
 • Page 150 and 151: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het
 • Page 152 and 153: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zove
 • Page 154 and 155: NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - co
 • Page 157: BIJLAGEN
 • Page 160 and 161: BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen
 • Page 163: BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE
 • Page 166 and 167: Herziening door/datum* Brigitte Poc
 • Page 168 and 169: Mariene Biotoxines Bacteriologische
 • Page 170 and 171: Dierlijke eiwitten in diervoeders D
 • Page 172 and 173: Toevoegingsmiddelen gebruikt in die
 • Page 174 and 175: Residuen van bestrijdingsmiddelen i
 • Page 176 and 177: Watergehalte in vlees van pluimvee
 • Page 178 and 179: Ziekten van tweekleppige weekdieren
 • Page 180 and 181: Humane pest (Yersinia pestis) Insti
 • Page 182 and 183: Tuberculose (Mycobacterium bovis) B
 • Page 186 and 187: BIJLAGEN Tabel: personeelsbestand F
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv