Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Gedrukt op papier dat

Gedrukt op papier dat voldoet aan het FSC-label. Geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan van België 2009-2011 MANCP 2009-2011, versie 1.1, d.d. 09/11/2010 Versie Datum Reden van revisie / opmerking 1.0 07/10/2010 Basisdocument 1.1 09/11/2010 Geen inhoudelijke wijzigingen: kleine wijzigingen in afkortingenlijst en correcties in e-mailadressen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC Kruidtuin – Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 – 1000 Brussel België

MANAGEMENTSAMENVATTING

 • Page 1: GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL C
 • Page 6 and 7: MANAGEMENTSAMENVATTING dit algemeen
 • Page 9 and 10: INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDI
 • Page 11 and 12: INHOUDSTAFEL 5.2.2.2.1 Inleiding 5.
 • Page 13: AFKORTINGEN
 • Page 16 and 17: BTW: belasting op toegevoegde waard
 • Page 18 and 19: INBO: Instituut voor Natuur- en Bos
 • Page 20 and 21: WIV: Wetenschappelijk Instituut Vol
 • Page 23 and 24: 1 INLEIDING INLEIDING 1.1 EEN TWEED
 • Page 25: INLEIDING De globale voortgang van
 • Page 29 and 30: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 31 and 32: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 33 and 34: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 35 and 36: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 37 and 38: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 39 and 40: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 41 and 42: Strategische doelstelling: een stee
 • Page 43 and 44: Strategische doelstelling: een tran
 • Page 45 and 46: NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATION
 • Page 47 and 48: Strategische doelstelling: een opti
 • Page 49 and 50: Strategische doelstelling: kwalitei
 • Page 51: BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER
 • Page 54 and 55:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 56 and 57:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 58 and 59:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 60 and 61:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 62 and 63:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 64 and 65:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 66 and 67:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 68 and 69:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 70 and 71:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 72 and 73:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 74 and 75:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 76 and 77:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 78 and 79:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 80 and 81:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 82 and 83:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 84 and 85:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 86 and 87:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 88 and 89:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 90 and 91:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 92 and 93:

  BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEER

 • Page 95:

  LABORATORIANETWERK

 • Page 98 and 99:

  4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen

 • Page 100 and 101:

  4.2.2 FoodLIMS LABORATORIANETWERK B

 • Page 102 and 103:

  LABORATORIANETWERK In het ministeri

 • Page 105 and 106:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5 NATION

 • Page 107 and 108:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN - de res

 • Page 109 and 110:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Criteriu

 • Page 111 and 112:

  5.2.2.2.6 Bijstelling aantal analys

 • Page 113 and 114:

  5.2.2.2.8 Programmering in Alpha NA

 • Page 115 and 116:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Bij de s

 • Page 117 and 118:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Voor de

 • Page 119 and 120:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN wordt da

 • Page 121:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 89

 • Page 124 and 125:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Beiden w

 • Page 126 and 127:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN 5.4 CONT

 • Page 128 and 129:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN Wanneer

 • Page 130 and 131:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN en 2011

 • Page 132 and 133:

  NATIONALE CONTROLESYSTEMEN De Algem

 • Page 135:

  RAMPENPLANNEN

 • Page 138 and 139:

  RAMPENPLANNEN Er is geen specifiek

 • Page 141:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 144 and 145:

  REGELING VOOR AUDITS DOOR DE BEVOEG

 • Page 147:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA

 • Page 150 and 151:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA Het

 • Page 152 and 153:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA zove

 • Page 154 and 155:

  NALEVING OPERATIONELE CRITERIA - co

 • Page 157:

  BIJLAGEN

 • Page 160 and 161:

  BIJLAGEN Tabel: concordantie tussen

 • Page 163:

  BIJLAGEN BIJLAGE 3: LIJST NATIONALE

 • Page 166 and 167:

  Herziening door/datum* Brigitte Poc

 • Page 168 and 169:

  Mariene Biotoxines Bacteriologische

 • Page 170 and 171:

  Dierlijke eiwitten in diervoeders D

 • Page 172 and 173:

  Toevoegingsmiddelen gebruikt in die

 • Page 174 and 175:

  Residuen van bestrijdingsmiddelen i

 • Page 176 and 177:

  Watergehalte in vlees van pluimvee

 • Page 178 and 179:

  Ziekten van tweekleppige weekdieren

 • Page 180 and 181:

  Humane pest (Yersinia pestis) Insti

 • Page 182 and 183:

  Tuberculose (Mycobacterium bovis) B

 • Page 185 and 186:

  BIJLAGEN BIJLAGE 4: PERSONEELSBESTA

 • Page 187:

  BIJLAGEN BIJLAGE 5: OVERZICHT TABEL

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv