Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE STRATEGISCHE

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling: een Agentschap (FAVV) aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving Operationele Acties Operationele doelstelling doelstelling Overleg met de Verder uitbouwen gestructureerd overleg met Informatie van laboratoria erkende laboratoria operatoren en sectoren op het niveau van de provinciale controleeenheden Communicatie en Uitbouwen van een voorlichtingscel : voorlichtingscel Evenwichtige en ondersteuning binnen en buiten het FAVV valoriseren en integreren billijke operatoren Uitbouwen van een voorlichtingscel : communicatie over sensiblisering en preventie via folders tot stand brengen Ontwikkelen van een gericht communicatiebeleid inzake sensibilisering en preventie (primaire productie & horeca) Tot stand brengen van een gerichte communicatie voor sensibilisering en preventie over autocontrole speciaal bedoeld voor allochtonen maatregelen Intensiveren van de communicatie naar Samenwerking consumenten (via folders, radiocampagne) Intensiveren van de communicatie hotelscholen Intensiveren van de communicatie scholieren en studenten Intensiveren van de communicatie naar keukenverantwoordelijken DG Controle beter bekend maken bij de operatoren met de beroepsorganisaties en de verbruikersverenigingen 17 Acties Organiseren van overlegvergaderingen met de diverse beroepsorganisaties en/of lokale vertegenwoordigers in de provincies Toezien op evenwichtige maatregelen (strafbepalingen in verhouding tot de ernst van de inbreuk) via de voedingswet Toezien op een billijke financiële behandeling van alle operatoren Aanpassen van het koninklijk besluit 'heffingen' Uitwerken van een nieuw gecoördineerd koninklijk besluit 'retributies' o.a. ter verbetering van de leesbaarheid Intens en voortdurend samenwerken met de beroepsorganisaties en de consumentenverenigingen

Strategische doelstelling: een transparant Agentschap (FAVV) Operationele doelstelling Modernisering van de website Progressieve modernisering van het Meldpunt Communicatie betreffende de laboratoria NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Acties Operationele doelstelling Verbeteren van de website op basis van regelmatige Communicatie bevragingen van de bezoekers met de dierenartsen Ter beschikking stellen van een dynamisch klachtenformulier via internet Uitbouwen van een 'customer relationship management' (CRM) Verbeteren van een gericht communicatiebeleid met de eigen medewerkers en erkende laboratoria Tonen van de knowhow van de FAVV-laboratoria aan de eerste stakeholder (de consumenten) Strategische doelstelling: bevordering van de autocontrole Operationele doelstelling Gevalideerde autocontrolesystemen (ACS) Acties Operationele doelstelling Actualiseren van de checklist en de leidraden in verband met de validatie van ACS Kwaliteitsvolle laboratoria Bijsturen van het toepassingsdomein van autocontrolegidsen door fusie en modulering Implementeren en harmoniseren van de inspectie op de aanwezigheid en de doeltreffendheid van een autocontrolesysteem in de distributie Implementeren en harmoniseren van de inspectie op de aanwezigheid en de doeltreffendheid van een autocontrolesysteem in de verwerking Bijdragen tot het actualiseren van de reglementering inzake het hygiënepakket (EU-niveau) en aanpassen de Belgische wetgeving (koninklijke besluiten) Actieplan met de sectoren opzetten om de invoering van ACS te stimuleren Toegankelijk zijn / beschikbaar stellen van goedkeurde gidsen aan een aanvaardbare prijs Stimuleren van de validatie van ACS (audits) en de scope van de FAVV-smiley uitbreiden naar andere sectoren 18 Acties Bijwerken en uitbreiden van het Vademecum van de dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten Online ter beschikking stellen van informatie voor de operatoren (toelatingen, analyse- en inspectieresultaten...) en aan de operatoren de mogelijkheid bieden gegevens in te voeren. De operatoren aansporen om na te gaan dat hun leveranciers geregistreerd zijn bij het FAVV Acties Bevorderen van het concept van kwaliteitsvolle laboratoria verbonden aan de bedrijven

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
1.2.5. - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv