Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE STRATEGISCHE

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling: een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap (FAVV) Operationele Acties doelstelling Professionalisme Contracten geregeld herbekijken om ze zoveel mogelijk samen te brengen en de kosten te drukken met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening De analytische boekhouding afwerken zodat het management aan de hand van deze informatie beleidsbeslissingen kan nemen Automatiseren van de betalingen aan erkende dierenartsen voor rekening van het Sanitair Fonds Verbeteren van de gegevensbank van derden in PIA (boekhoudprogramma) Herevalueren van contracten (abonnementen) met advocaten om de kwaliteit van verleende diensten te verhogen Integreren van de databank cel administratieve boeten in FoodNet Actualiseren van de contracten met dienstverleners om kosten te drukken en kwaliteit van de verleende diensten te verhogen Correcte arbeidsomstandigheden in de gehele organisatie aanbieden (burelen, logistiek materieel, ICT) Opmaken van een inventaris van het meubilair met locatie en afschrijving De voortgang van de facturaties efficiënt beheren Verbeteren van het 'Country Profile', opgesteld door het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO) 21

Strategische doelstelling: een optimale publiek-private samenwerking NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Operationele Acties Operationele Acties doelstelling doelstelling Laboratoria Optimaliseren van een auditcel voor Onafhankelijke Onderzoeken en eventueel de mogelijkheid creëren effectiviteitsaudits bij derde partners dierenartsen met om beroep te doen op andere opdrachthouders dan opdracht (DMO) en andere externe medewerkers dierenartsen Verder uitbouwen netwerk referentielaboratoria DMO's grensinspectieposten toegang geven tot FoodNet (=databank controles) Afwerken van het labo van Wandre in samenwerking DMO's administratieve verantwoordelijke met FedImmo slachthuizen toegang geven tot FoodNet Rol van DGZ-ARSIA bepalen met het oog op de Samenwerking DMO's en andere erkende integratie van de gegevens tussen de gegevensbanken BOOD en Sanitel dierenartsen verbeteren De modaliteiten van de samenwerking met DGZ- Onderhouds- Actualiseren van de onderhoudscontracten met ARSIA op het vlak van de dierengezondheid kosten en privébedrijven om kosten van onderhoud, aanpassen aan de actuele noden externe maintenance en consultancy zoveel mogelijk te consultants verlagen Strategische doelstelling: een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheden Operationele doelstelling Samenwerking met andere instanties Nieuwe protocols met andere overheden Acties Operationele doelstelling Voortzetten van het onderzoeksproject natuurlijke Herzien van hormonen Bestendigen van de samenwerking met BELAC bestaande protocols Op provinciaal en interprovinciaal niveau een netwerk uitbouwen met de verschillende openbare diensten waarmee wij samenwerken De samenwerking optimaliseren met andere overheidsdiensten in het kader van fraudebestrijding Het boekhoudkundig beheer van de Fondsen verbeteren in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, DGZ, ARSIA Ontwikkelen van nieuwe akkoorden met andere overheidsdiensten (fytoproducten), FOD Financiën (BTW-gegevens), Gewesten (Sanitelgegevens), FOD DG4 (plantenfonds) Protocol met Gewesten over afval Aanpassen van de reglementering om gemeenten toe te laten controles in de distributie uit te voeren Toepassing en verdere uitbreiding van de bestaande protocols Strategisch plan voor de dierengezondheid 22 Acties Uitbreiden van het bestaande douaneprotocol (facturatie bij importcontroles) Actualiseren van het protocol inzake de Randvoorwaarden met de Gewesten Toepassing van de bestaande protocols: FOD Economie, FANC (Agentschap voor Nucleaire Controle), FAGG (Geneesmiddelenagentschap), DG4 bij FOD Volksgezondheid, tabak Formaliseren van de gegevensuitwisseling met derden (FOD, Gewesten, Tralinkproject) Deelnemen aan de realisatie van Europese regelgeving in het kader van het beleidsplan voor de diergezondheid.

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
10.09.1981 - Favv